Burası Gaziosmanpaşa

BURASI GAZİOSMANPAŞA

RASlNlN eski adı 14 Mayıs
Evleriydi.

Kavaklıdere Şaraplan`nın bağlan l

ve fabrikası oradaydı.

Hilton ve Sheraton otelleri henüz
oraya konuşlanmamıştı.

İran ve Filistin caddelerindeki kafeler,
agro-food, fast-food merkezleri yoktu.

“Brunch” (breakfast-lunch bileşkesi), bizim dilimizde “kuşluk” yapılan
yerler yoktu. . .

Aklımda yanlış kalmadıysa, Kuğulu
Park da yoktu. Kuğular, kargalar, akbabalar sonradan türedi.

Tunalı Hilmi yoktu. Fılistin Caddesi
yoktu. Köroğlu Caddesi yoktu. ‘

Sizin anlayacağınız, hiç bir şey yoktu.

Yakın civarındaPembe Köşk, biraz
yukarıda da Çankaya Köşkü vardı.

Bilcümle mücavir alan izbeydi,

bomboştu.
‘A’ ‘k i’
14 Mayıs 1950 günü, Demokrat

Parti seçimi kazandı. Şimdiki paha biçiımez yerler, daha o ilk günlerde, kıyma- ‘

te binmeye başladı.
Demokrat Parti milletvekilleri orada
ev yaptırmaya başladılar.,
Belki Çankaya’ya yakın olduğu için… l

ı Belki İsmet Paşa’ya inat ve nisbet olsun diye… ~ ~
‘A’ *k i’

Oradaki evler o zamanlar çok güzel
i.

İki katlıydı, yemyeşil bahçeler içindeydi. ‘
Şimdi görseniz oralan tanıyamazsınız… – ` .
i güzelim evler yıkıldı, yerine beto.
narme münasebetsizlikler dikildi. ş

ÇARŞAMBA, ı ı EKİM 2000

ORASI NEBESİ

“Barok” mimarinin yerini, ya “laZOk”, ya ”grotesk”, yapılar aldı. l ‘

_ ± a: a:
llbank kooperatif evlerinin, Kavaklı’,
dere Tenis Kulübü’nün, Polonya Sefa- ,
Tetihin arka bahçesinin tam karşısındaýdı 14 Mayıs Evleri… W

“Yeter, Söz Milletindir!” söyle
minîn eyleme dönüşmesinin bir şekli, ‘ ”
‘ ” 7 v l Gaziosmanpaşa Mahallesi oldu.

bir ifade tarzıydı.__ ..
O sıralarda, “vOteki Türkiye”, ye”Weni bilinçleniyor, konuş-kuruluş-mu
vazene hesapları yapıyordu. ı `
i’ ‘A’ ‘A’ ‘

Derken, on sene sonra, yine o mayıs
aylanndan birinde, haydi tam tarihini
de söyleyeyim, 27 Mayıs 1960 günü,
sokaklardan gelip göklere yükselen bir
ses, sana ne dedi, dinle…

Ankara semalannda Gaziosmanpaşa Marşı yankılandı.

Olur mu böyle olur mu?

Kardeş kardeşi vurur mu?

*Kahrolası diktatörler

Bu dünya size kalır mı?

A ‘A’ *k ir

“ 14 Mayıs evleri nasıl Demokrat
Parti’nin iktidara gelmesinin simgesiyse,
yukarıda aktardığım Gaziosmanpaşa
Marşı’nın sokaklara dökülmüş, epey
değiştirilmiş şekli de, 27 Mayıs’ın sembolüydü.

” Uç güne kalmadı, 14 Mayıs Evleri,

_ ı- * ~k
”Sokak adı,_mahalle adı değiştir
mek”, siyasal konjonktüre bağlıdır.

Uzun yoldan gelmişsin, yorgunsun,
taksiye binersin, “DL Vali Reşit’e gidelim!” dersin, mel-mel bakar.

Meğer, dünden bugüne, “Cinnah
Caddesi” olmuş adı…

12 Eylül darbesi olur, devletin yedinci başının birader-i mâneviyesine yalakalık etmek için, taksiciye, “Ziya-ül
Hak Parkı’na gidelim!” dersin, azıcık solcuysa, sırf “protest olsun” diye,
sırf Üinat” olsun diye, kırk yıldır girip
çıktığın Harun Karadeniz Parkfna
bırakır seni… . .

“Konjonktür” değişti ya!

‘i’ *k ‘k

Oturduğu yeri, gelmişiyle, geleceğiyle
bilmeli insan. ..

Hiç bir şey yapmıyorsa, “Nereden
geldik, nereye gidiyoruz?” diye nostaljik
takılabilmek için…

14 Mayıs Evleriyle başlamıştık.

Gaziosmanpaşalı olduk.