Burası Ankara Trafiği (1)

m» s ‘pw ww; ‘ea-*wx n# ,

şük olanı Ankara’dır. .

Hırsızlık vakaları yok denilecek kadar
ızdır.

Gaspdarp vak`aları minimumdadır.

Cinayet miktarı önemsizdir.

Toplantı-gösteri yürüyüşleri bile nisâeten olaysız geçer.

Trafik pek tıkanmaz…

Sebebi basittir.

Ankara devlettiı’, devletin ta
kendisidîr.

Bizim devlet anlayışımız 1804 Code
Napoleon’dan mülhemdir, 1856
Vîlâyat Nizamnarnesfnin devamıdır.

Bonapartisftir.

ı

l

s, Kısır& *;›»~«x»4»~ ne.

ANKARAAİRAFİĞİ <ı>

ÜNYA başkentleri arasında, nüfus başına suç oranı en dü- A

Bonapartizmin, merkezci devletçiliğin beş temel unsuru vardır.

1- Merkezi hükümet

2- Siyasi polis

3- Daimi ordu

4- Bürokrasi

5- Ruhban-papaz sultası

***k

Ankara suçsuzluk cennetidir.

Niye olmasın? Bonapartizmin bütün
unsurları orada… Koyulmuş bütün kanunların, kuralların uygulayıcı ve denetleyicileri orada… _

Kılını kıpırdatsan başına üşüşür, tepene binerler. .

Ankara nizam-intizam cennetidir.

Sebep mi? Çookkkkk!

Diyelim, trafiğe çıktınız, bir yere yeti
wßßazaxmxzßw m

URAS! NERESİ
K_URTHAN

FIŞEK* “

şeceksiniz… , ~ ,Hız yapmazsanız, trafik kazası da yapamazsınız. ..
Niye mi?
Ya bakan geçecektir, ya üst bürokratlardan biri geçecektir, ya kuwet komu
tanları bir yere yetişecektir, ya derin

devlet sağa sola koşuşturacaktır.
Yollar kesilir. ç
Siyah zemin üstüne beyaz harf-ra- ‘
kamlı araba önünüze geçmeye çalışır.
Sinirlenirsiniz, çünkü, bilirsiniz, bağıracaktır: “Ulan, görmüyor musun si

ÇARŞAMBA, l5 KASİM 2000

yah plakayı? Ben devletim!”

Benim yaptığım gibi, siz de yapabilirsiniz… l

“Ulan hıyar! Senin o siyah plakan
belediyenin çöp kamyonunda da
var!” diyebilirsiniz. ..

Herkes yapamaz…

Yapamaz, çünkü, Ankara, makam
arabası cennetidir.

Hangi cins plakalı arabanın içinden
kimin çıkacağı belli olmaz…

Ne olur, ne olmaz!

i***

Ankara trafiğine geldik.

Ankara trafiği dünya cennetidir.

Bonapartizınin büyüklerine yol açılır,
biraz beklerseniz istediğiniz yere
zamanında yetişirsiniz. . .

Bütün mesele, devlet büyüklerine,
devlet güçlerine güvendir.

***k

Konumuz “Ankara trafiği”. .

Bir yerden bir yere gitmek konusunda, hiç bir problemim yok…

1966 başıydı. ABD Dışişleri Bakanı
Dean Rusk Ankara’ya gelecekti.

Amerikan emperyalizmini şiddetle
protesto etmek için, Atatürk Bulvarı üstünde, bir kısmımız Sıhhiyede, bir kısmımız KızılayGüven Park’ta toplaşmış,
bekleşiyorduk.

Baktık, gelmedi. Derken haber geldi.

Protestocu kalabalıklardan kendisini
kurtarmak için, Necatibey’den girip genelkurrnayın önünden Atatürk Bulvarı’na dönmüş, ABD sefaretine gitmiş…

Bir bölümümüz Sıhhiye’de, geri kalanımız Kızılay`da mahsur kaldık.

Demokrasilerde çare tükenmez…

Otobüse bindik. Sonra ne mi oldu?

Haftaya…