Burası A.O.Ç

J

ısuRAğı AÖÇİ

tatürk Orman Çiftliği benim

için hayvanat bahçesiydi.

Hayatımda ilk defa. Orada,

sanırım 1952 yılında, fîl görmüştüm.

Adı Mohini’ydi.

Sonra bir de dişi fil getirdiler. Onun
adını hatırlayamıyorum.

Hafta sonlannı orada geçirirdim. Filıerin nasıl seviştiklerini merak ettiğim
için…

Hortumlarıyla mı, öbür taraflanyla
mı?

Değişik oluyordu, heyecanlı oluyordu.

***k

“Ankara Gazi Orman Çiftliği”,

7 Haziran 1925’te açıldı.

Çiftlik kurulmadan önce
uzmanlarla araziyi gezen Mustafa
Kemal’e arazi seçiminin yanlış
olduğu yönünde uyanlar gelmişti.
Uzmanlar, Atatürk’e, arazi seçiminin
yanlış olduğunu, arazi koşullannın çok
kötü ve niteliksiz olduğunu
söylemişlerdi.

Atatürk uzmanlara şu yanıtı vermişti.

“İstediğim yer bu… Ankara’nın
kenarında, hem batak, hem çorak. hem de fena bir yer… Bunu
biz ıslah etmezsek kim gelip ıslah
edecek?”

***
. Atatürk Orman Çiftliği Atatürk’ün
babasının malı değildi.

Ku RTHAN :î’ İ; ‘;

Mirasında hazineye bırakmıştı.

Bağışladığı AOÇ arazisinin yağmalanmasını önlemek için, gerçek ve tüzel kişilere devri, temliki ve kamulaştırmasını “özel bir kanunla izin alırıması” şartına bağlamıştı.

Şimdi kimin umurunda?

***k

AOÇ konusundaki tartışmalar sürerken, her taraf mangal magandalannın
istilasına uğramışken, kaplanlann yerinde uyuz kediler gezinirken, aklıma ilginç bir anı geldi.

Dünya ekonomisi 1929 Büyük Bunalımı’na girmişti.

”WWE »r

ÇARŞAMBA, 14 HAZİRAN 2000

Kıt kaynakların rasyonel şekilde kullanılması gerekiyordu.

Türkiye Keynes’ten etkilenmiş, ilk
beş yıllık ekonomik planını yapmıştı.

Başbakan İsmet lnönü’ydü.

Sıkı ve ciddi devletçiydi.

***k

Atatürk, kendi adının verildiği çiftliğe, şimdi Anıt-Kabir müzesinde bulunan arabasıyla gitti.

Geziyordu, boğazı kurudu.

“Burada içecek bir şey yok mu?” diye sordu.

Su buldular bir yerlerden, yetiştirdiler.

Ertesi gün, Çankaya işgüzarları, AOÇ’a bira fabrikası kurulması talimatını
verdiler.

İnşaat başladı.

***k

lsmet Paşa başbakandı, hem devletin parasını, hem planlı kalkınma çabalannı izliyor, denetliyordu.

. WF*

Yolu AOÇ’a düştü. Planda olmayan
bir inşaatı gördü.

“Bu ne?”

“Bira fabrikası…”

“Nereden çıktı? Planda yok…”

“Atam emretti!”

***k

AOÇ’un Türkiye siyasal tarihinde
önemli bir yeri vardır.

O hızla Çankaya’ya fırladı lsmet Paşa…

Meşhur olaydır.
Çoktandır kurulu olan rakı sofrasına
yumruğunu vurdu.

“Bu memleket içki sofrasından idare,
edilemez…”

Çok önemli iki şey oldu.
1- Atatürk “lsmetim, seni çok severim,
ama, yollanmız ayrılıyor…” dedi, lsmet
İnönü başbakanlıktan çekildi.

2- 1893 yılında Alman sermayesiyle
kurulan İstanbul’daki Bomonti Bira
Fabrikası devletleştirildi.