Bunlar yine cılkını çıkartacak!

N IKvsi
| i KÜRTHAN FlŞİKîg

v

`$

Bunlr yine eıllıını eıkartaealı! l

I.ivaneli’yi İstanbul büyülçehir belediye başka lığına cidd* cidd” düşündüğünü öğreni ce, hem şaşırdım, hem
onlar bına sevindim. `
“H l” dedim, “Arslanlann kafa
sı nihayet çılışmaya başladı…”

Ama, saniyeler geçtikçe, içime fena
hâlde kurt düştü. _

Mâlûmunuz, “arslan sosyal demokratlar” kendi kendilerine gelin-güvey olmaya bayılırlar.

“Acaba böyle bir durumdan ‘ZülfîPnün haberi var mı?” diye telefonu çevirdim. Zülfü hem yurt dışındaymış, hem
“yetkili ağızlardan” teklif almamış…
Nabzı yoklanmış, o kadar…

Kim yoklamış.?

Sosyaldeınokrat Halkçı Parti’nin Zülfü

rıutesbit edin, ben söyleye
yim, anal( o zaman ‘ şuruz…”
***k
“Benimle Saklambaç Oynar Mısın?”

programının erotik sunucusu Nurseli
ldiz’e de Bakırköy belediye başkanlığını
teklif etmiş “birilerı'”… Niye etmişler?

Nurseli İdiz,~vaktiyle, “Murat Karayalçın başkan olsun, ben de
SHP’ye üye olunımlş” demişmiş…

Bakırköy, İstanbul’un en büyük kültür-sanat merkeziymiş, oraya sa?
natçı yakışırmış… Nurseli ldiz_ kadınmış… .
Allah’tan “akıllı kadın” ldiz… Teklif
getiren kumazı terslemiş, Dalan’ın “Haliç mavisi” gözlerine alternatif gösterilen
menekşe gözlerin sahibi Fatma Girik’in
Birileri yoklamış işte… Zülfü, “CiddIeşin, cidd” konuşalım…” demiş, “Bana
Gülhane Parkı’nda SHP yaranna konser
vermeyi d il, dünyanın en büyük on
kentinden birinin belediye başkanlığını
teklif ediyorsunuz… Siz nasıl destek ola
cağınızı, plan-programınızın ne olduğu
geldiği tufaya gelmemiş…
*i*

yaparlarsa hiç şaşmam…

sıze sneüvükçiıcrzmıvs
ZYMART CHGLIŞNDE…

:Küıçitııltütljmkek iıstenen
› ‘ eve ‘e a sen.
“V Devlet küçülmez, bü., ı yür. Çapsız herkes, Çapsız
lığını kapatmak için, sürü sepet yardımcı ister. _
Sâdece minik bir merakım var. Diyelim, 0 istediğin 12 bin kadro verildi, yolsu problemi olmayan seçim bölgen Balıkesir’e kaç tanesini verecelsin?

ABDÜLBAKİ ATAÇ
ahdut mesuliyetli Köy

Mkorucusu olmuşsun…
Anlamlı bir konuşma yapmışsın… “Mevcut 70 bin köyümüzden 47 bininde su ve yol vaziyetleri normal, gerisi nanay!” demişsın…

Meseleyi kökünden hâlletmek için,
12 bin ilâve kadro istemişsin…

o Gençleri seviyorum*

Bayılıyorum sosyal demokratlara…

Önce Evita müzikalinde, arkasından
_Benimle Oynar Mısın? programında
ldiz’in stepnesi olan Ruhsar Ocal’a teklif

16 Aralık 1993 ı
‘ PERŞEMBE “

Iiaılvomu SGVİVIIIIIIIII*

iki sularında, Hür FM’de Vangelis

ve Jean Michel Jarre’ın müziğine,
D.H. Lawrence’ın “Apocalypse”
kitabından alıntılar, uzay sohbetleri
eşlik ediyordu.

Tam “genç işi”… Azıcık felsefeyle,
edebiyatla karışık, ama, tastamam
“genç işi”…

Bir anons girdi araya… ‘Taksim
İlkyardım Hßtanesinde yatan
kanamalı bir hasta için acele olarak A
grubu RH pozitif kan aranıyor. Kan
vemaek isteyenlerin …… ..”

Anonsu yapan Aytuğ Yıldırım,
metnin tam ortasında, aranan kanla
kendi kan grubunun uyuştuğunu fark
etti, mikrofonu elinden bıraktıktan
sonra hastaneye koştu.

Geceyarısını iki buçuk saat geçe
oradaydı.

“Kan verme” kuyruğunda iki saat
bekledi.

Kendinden önce koşup yetişmiş 17
genç vardı sırada…

Gençlerimi seviyorum, radyomu
seviyomm.

Salıyı çarşambaya bağlayan gece,