Bunlar mı şaşkın? Ben mi şaşırdım?

N Y
«otu-img

KURTHAN FİŞEK

BUNLAR MI ŞAŞKIN?
BEN Mİ ŞAŞIRDIM?

Türkişe İşçi Partisi kapatıldığından

Erken veya ara seçim ne zaman gündeme gelse, ay;ıı seyleri yazıyorum. beri, Sllll’ .şrim bozularak sandık başına
1983 seçimlerıydi. Sandık başınday- gidiyor. t ilP’ye 0y veriyorum.
dık. Köktenlaik CHP’nin, “Elhamdülillah
Uğur Mumcu. ›dil Özkol, Fikret Ün- Solcuyuz” söyleminden sonra, CHP tari- “demokıatik sol”, “merkez sol”, uygun
lü, ben ve eşlerımiz… hini kenan-içe soruşturmaya koyuldum. ı sıfatı siz yakıştırın, bölünmeye mahkûmSeçim yasaklarını ihlal etmek pahası- Ben kır.: oy veriyorum? , dur
na, kime oy wreçeğimizi bağıra çağıra *i* ~

demokrat parti kurmaya kalkışanlar çıka
bilir, bir süre sonra onlar da bölünebilirdi.
iz**

“Onarım solu”, “Sosyal demokrasi”,

Bölünmeye mahkûmdur, çünkü, her

konuşuyorduk. ‘ Sosya. tıcmokratların birleşmeye karar biri allâmedir, her şeyi yalnızca kendileri
Turgut Özaı… `ecdet Calp… Turgut verdikleı’ ilk zamanlarda yazdıydım: bilip öbürlerinin uymasını bekler.
Sunalp… “Hiçbir şey çıkmaz… Bir sürü toplantı Bir de ortak özellikleri vardır.

Hayatımda ilk. ıek ve son defa bir tarikatçıya oy vere( eğimi söyledim.

yapar, birlikteliğin erdemlerinden, rnec- ,
buriyetinden dem vurur, sonra da “olma- , lar.

Her şeyi anlarlar. Ama, yanlış anlar
Verdim de… ı dı” deyip dağılır l _ ***k
Askerliğini ;eduksubay olarak yaptığı l Dediğim çıktı. “Birliktelik” bir son- l Meselâ, Ismet Paşa’yı anladılar, ama
için… raki yıla ertelendi. İşin komiği yine bö- yanlış anladılar.

t ir* ,

Erken veya :ıra seçim ne zaman gündeme gelse, ayn. şeyleri yazıyorum.

Kime oy vereceğim? l

lündüler. Demokrat Parti’nin iktidardaki ilk üç
SHP’den kopanlar CHP’den koptular, ” yılı bittiğinde Ismet Paşa muhalefetini

herkes değişik yere gitti. Yine de şükret- ş sertleştinnişti. Yol gösterdi.

mek gerekir… Kendi başlarına özsosyal- ı “Muhalefette muvafakat olmaz!”

ııixKıyı ğzELLeşriııEcısKLısıı
l ııapıııııızı DEI.l EDECEKLER

“Tanrı suyu icat etti, kulları boş dur1- madı, şarabı yarattı!” Bu vecizeyi ki
me borçluyuz?
a. Konfıçyus b. Be: ıard Shaw
c. Hemingway d. V :ctor Hugo

Eski Yunan’ın “şarap 18111151” Diony2- sus keyfine çok düşllndü, devamlı
âlem yapardı. Yalnızca Atina’da değil, aynı
zamanda Roma’da… R0ma’da.-:i adı neydi?
a. Vesta b. Venüs
c. Vespa d Bacchus.
Bilim adamları kimseızin anlamadığı,
– anlayamayacağı Latino: lafları etmeye
bayılır. Bilim erliğim tuttu. Blcümle hakikatın şarapta olduğunu Latino( nasıl söylersiniz?
a. Veni, vidi, vici
b. Labor omnia vincit
c. Spiritus furmenti
d. In vino veritas

İnsanları kötü alışkanlıllarından koru
– ma görevini üstlenen ;ir sürü hıyar
vardır. Hem bizde, hem düny :nın her yerinde… Içki içmeyi “anayasayı fîılal suçu” sayıp, sonra anayasasını değiştrmek zorunda
kalan ülkeyi (tarihiyle berabe) söyleyin ba
“Benim adım çok içer diye çıkmıştır.
Filhakika ben öteden beri içerim. Fakat
istediğim zaman bunu keserim. Vazifem
esnasında bir damla içmem. Vatan işlerine
içki karıştırmam. İçki sadece benim keyfim
içindir. İçki yüzünden vazifemi bir an geri
bıraktığımı hatırlamıyorum. Daha
gençken, manevralara çıkılmadan önce,
muhabbete dalarak sabaha yakın
zamanlara kadar içsek bile ben bazen
uyumadan vazifemin başına gider ve
görülecek bir işi bir dakika geri
bırakmazdım. İçki ve vazife iki ayrı şeydir.
Birbirine dokunarak yerde vazifeyi elbette
keyfe tercih etmeli, içkiyi behemmehal
kesmeli… ” (Mustafa Kemal Atatürk)
(Enver Ziya Karal, Atatürk’ten Düşünceler,

3. baskı, s. 164-165)

kiiim…
a. Amerika, 1933
b. Uganda, 1967
c. Osmanlı, 1876
d. Pakistan, 1972

Padişahlar, içki içilmesine değil, kafa5″ yı bulanlann kendilerine küfretmesine
karşıydı. Yalnızca padişahlar mı? “Birinci”
Cumhuriyet, “men-i müskira ” kanununu,

yani içki yasağını niye akıl etti?
a. Sarhoşlann Anadolu hükümetine küfretmesini önlemek için
b. Sarhoşların padişaha küfretmesini önlemek için
c. Kafayı bulanların cepheden kaçmasını
önlemek için
d. Hepsi
“İnönü’nün başını Atatürk ‘ýédı Siii;
6 – “Bu memleketin meseleleri içki sofrasında halledilmez” dediği için… İsmet Paşa’ya bu lafı ettiren Atatürk’ün özel emriyle inşaatına başlanan tesis hangisiydi?
a. AOÇ bira fabrikası
b. Bomonti bira fabrikası
c. Çankaya kğşkü ç
d Kavaklı-dere şarap fabrikası

CEVAPLAR l) d, 2) d, 3) d, 4) a, 5) d, 6) a.

[ß Tempal688I2001

– ` HiAFîAiilllllhIâıitMiTiu

“Tüketim toplumlarmda iki
türlü tüketim kölesi vardır.
Alacak parası olanlar,

alamayıp özenenler…”

(Ivan lllich. 1971)

Siyasi tarihimizin en kırıcı muhalefetini yaptı CHP… DP`yi yok etti, iktidara
geldi. artık “muhalefef” olmadıklarını
akıl edemedi, kendi kendine küstü, kendi
kendine kavga etti, kendi kendini yok ettı.

Yine meselâ. Bülent Bey’i anladılar,
ama. _Vanlış anladılar.

Parti içi vıdıvıdılardan bıkmıştı Ecevit… 1976 yılında sesini yükseltmek zorunda kaldı.

“Bu partiye vurmayın, acıyın…”

Aslına bakılırsa. 0 tarihteki tek “azıcık s01” parti CHP olduğuiçin, “Kendi
kendimizi yemeyelim!” demeye niyetliydi Bülent Bey… Bizimkiler yirmi yıl sonra yine yanlış anladılar, CHP’li SHP’liyi,
SHP’li DSP’liyi yedi bitirdi.

Daha meselâ. Cemil Sait Barlas, 1954
yılında öfkelendi.

“CHP sekiz yıldır hasta bir partidir,
siyasetimizin hasta adamıdır…”

CHP o zamanki tek CHP’ydi, İttihatTerakki’nin tek devamıydı. Şimdi öyle
mi? Her sosyal demokrat (ve demokratik
sol). öbürünü “marazî bir parti” olmakla
suçluyor.

***k

19 Eylül 1949 günü, Nihat Erim konuşmuştu: “Yalcin bir gelecekte, Türkiye,
küçük bir Amerika hâlini alacaktır…”

CHP grubu ayakta alkışladıydı.

On yıl sonra aynı lâfı Celal Bayar (eski CHP’li) etti. az kaldı asacaklardı, yaş
haddinden sıyırdı.

Dedim ya… Denileni anlayan, ama devamlı yanlış anlayan bir partidir CHP…

***k

Gelelim öbür tarafa…

Rahmetli Adnan Menderes de CHP’liydi. ama, canından bezip öbür tarafa
(hükümet) geçmişti, sinirlendi, yakındı.

“Günde en az 500 toplantı yapıyor
adamlar… Tâldp etmekte çok güçlük çekiyoruz. Ne yapacaklarına bir-iki toplantıda kaıar versinler, biz de ne yapacağımıza üç-beş dakikada karar verelim…”

Hayat zor… Muhalefet edecek birini
bulamayıp aynanın karşısında kendisine
küfreden bir parti düşünebiliyor musunuz? El

BİR İSİM BİR işLEM
(Haftalık Anagram Analizleriniz)
YILMAZ KARAKOYUNLU
UYANlK, AYLAK MORUK
ZERRIN YENICELI
EN REzL “İNCİR”
ESAT KIRATLIOĞLU
SATILIK ERATOĞLU
AYDIN GÜVEN GÜRKAN
YANGIN VAR, EN GÜDÜK!
RIFAT SERDAROĞLU
SERT, AFRALI, DOĞRU
AYDIN MENDERES
MEDRESE YANDI
HIKMET sAMI TÜRK ‘
ÜRKEK HAMSl Mİ?
MERAL AKŞENER
EN ŞAKRAK MERET
(“TK” Joker)
OSMAN HAZER
NAHOŞ MEZAR
AHMET UYANIK
YAMUK İHANET

SİFIRCI HOCA’NIN NOT DEFTERİ
OLSA DA OLUR, OLMASA DA OLUR SAYlNLAR…

Reşo`nun fiziksel sıkıntıları artmıştı.

Kurdara’da çok muntazam örgütlenip işleyen hastanelerden birine gitti,
tetkik ve tahlillerini yaptırdı.
Müdavi hekim, tahlil-tetkik sonuçlarına, raporlara baktı, güler birdenbire asıldı.

Reşo durumun vahim olduğunu anladı. sordu.

“Vaziyetirn çok mu dermansızdır
babo?”

“Evet, maalesef öleceksin…”

Gözleri doldu Reşo’nun… Sordu.

“Tohturum. ne kadar ömrüm kalmıştir?”

İyi doktorun sözü pektir.

“On…” diye girdi söze…

Panikleyen Reşo atıldı.

“On yıl midir, on ay midir?”

Saniyeli saatine baktı, kesilen sözünü bağlamaya koyuldu doktor…

“10, 9, 8, 7, 6, 5, 4…..”

M.Kemal Atatürk (24.4.192029.10.1923) l.Tıır 110
FethİOkyar (1.ı1.1923-22.11.ı924) 1.T1ır151
KazımÖzalp (26.11.1924-1.3.l935) 1.Tıır 133
AbdülhalikRenda (1.3.1935-5.8.1946) 1.Tı1r377
KazımKarabekir (5.s.194e25.1.194s) 1.Tur 379
FuatCebesoy (30.1.194s-1.ı1.194s) l.Tıır 285
Şükrüsaıacoğlu (1.ı1.ı94s-22.5.ı950) 1.Tur 303
ReûkKoraltan (22.5.1950-27.5.1960) l.T1ır385
Fııatsiımen (1.11.1961-22.10.1965) 91111227
FerruhBozbeyli (22.10.1965-1.11.1970) 2.Tur 354
Sabit Osman Avcı (26.11.1970-24.10.1973) sanı: 269
KemalGüven (18.12.1973-13.6.1977) 27111: 312
CahitKarakaş (17.1ı.1977-12.9.19s0) 331111 227

Necmettin Karaduman (4.l2.1983-1.9.1985) 2.Tıır 292
NecmettinKaıaduman (12.9.l985-29.11.l987) 3.Tur 216

Yıldırım Akbulut (24.12.1987-1.9.1989) 3.Tıır 281
YıldırımAkbulııt (1l.9.1989-9.l1.l989) 3.Tıır 250
KayaErdem 01.11.1989-20.10.1991) 3.Tur 270
Hüsamettin Cindoruk (16.11.1991-l..l993) 3.Tur 286

HüsamettinCindoruk (14.9.l993-l.l0.1995) 1.Tıır 301

İsmetSezgin (18.l0.1995-24.l2.l995) 4.Tur 230
MustafaKalemli (25.ı.199(›ı.10.ı997) 41111343
HilunetÇetin (16.10.1997-18.4.1999) 41111373
YıldınmAkbulut (20.5.1999-31.9.2000) .4.Tur 332
Ömerİzgi (18.10.2000-?) _4.Tıır264

(Kurulduğu günden bu yana TBMM’nin başına geçmek _ < için onca sıkıntı çektikleri, onlarca tur geçirdikleri, ama, bir .' türlü rahat edemedikleri için) ......... .._ ................................. ..? NOOLACAK BU CHP'NİN HAL-I PUR MELALI? Yazılanmda CHP'ye niye sataştığımı soruyorlar. Oy verdim de ondan... Yine oy vereceğim de ondan... Sinirim bozuluyor, meclise giremediler de ondan... *ık* lemıiş... Olabilir. Arayan, mevlasını da bulur, belasını da... Yanlanna önemli bir isim çekmek istediler. Önce Altan Öymen ve Murat Karayalçın... Ama ikisi de “ı-ıh" dedi. Sonra, her başı sıkışanın yaptığı gibi, İnönü'ye gittiler. “Başımıza geç, parti kuralım..." diye yalvarıldı. Sütten ağzı yanmış olan İnönü “Olmaz" dedi. *t* Altan Öymen ve Murat Karayalçın'a tekrar gidildi. “Gelin çay içip sohbet edelim..." diye sohbete çağırdılar. Televizyonlar tesbit etti. “Parti kurmaya mı geldiniz?" Cevap... “Hayır, çay içmeye geldik..." ***k Elhamdülillah lâikiz... Elhamdülillah solcuyuz... Aydın Menderes... Gürcan Dağ daş... Tevfik Diker... Halil Cin... Harikasınız valllaaaaaaaaaaaaaaaaa .... .. CHP'nin son kurultayında Parti Meclisi'ne seçilemeyen .ş Fikri Sağlar ve Ercan Karakaş, yeni bir parti arayışı içinde- =~'İ j Tempo ı sss ı zooı