Ben ‘lider’ zirveme laf söylettirmem arkadaş(2)

3

söýl

ANKAYNdaki lider
ler_ zirvesirlıin bitmesini

bekledim :Tahmin edilec ği gibi, 86_ vr mlı tepe
fare doğurdu. 3 ıkıntıyla,
geçen gün söiûrîü ettiğim,
“Lider ve Liderlik” (ed. l
Cüneyt Koryürek) ajandasım
yine açtım. ‘ _

Anonim bir özdeyişe rastladım. “Ya liderimiz ol,
başımıza geç, ;bize katıl… Yoksa hefyißn yolumuzdan
çekil…”

Biraz daha okudum. Bir kelam
da Abraham Lincoln’dan buldum.
Kendileri 56 yaşındayken (1865)
“faili mâlûm” bir cinayete kurban
gitmişlerdi. ş

“Hemen herkes sıkıntıya göğüs gerebilir, ama, insanın asıl
karakteri eline siyasî kuwet ve
kudret geçtiğinde ortaya çıkar…” .

*i*

Çankaya zirvesi oldu, bitti. TEMPO dergimizin üç yıl önceki (ve
Türkiye genelindeki) “Liderim Nasıl Olmalı?” araşiırmusını okumaya devam ettim. ‘

“Liderim şık ve çağdaş giyinmeIidir…” diyenler yüzde
12’ydi. Atatürk, Erzurum Kongresi’nde, başkanlık kürsüsüne üniformayla çıktı. Gümüşhaneli Zeki beyle__Sıvaslı Fazlullah bey bağırdı:
“Uniformayı, apoletleri, ispoletleri, kordonlan, -madalyaları
çıkar…” Yüce Meclis’in üzerinde
askeri tahakküm yaratıyorsun…” Peki, Atatürk ne cevap verdi? . ğ
‘ ‘a, Beğenmeyen Çıkıp gider
b. Başka elbisem ydk
c. Hangi terziyi tavsiye edersiniz

@”Liderim sözünü tutmalıdır…” diyenler yüzde 7’ydi.
“Başbakanlığı kabul et, Çankaya’dan işine karışmayacağım!”
sözünü kim kime etti?
a. Atatürk-lnönü
b. Atatürk-Orbay
c. Ozal-Demirel

v .atı Aralık 1995

‘ıidçrtzirveme Iâf
ttirmêm arkadaş! (2)

@”Lîderim teröre taviz ver
memelidir…” diyenler yüzdr
8’di. Terörle mücadelede six/illerden
ilk kim yardım istedi?

a. lsmet lnönü

b. lsmet Sezgin

c. Tansu Çiller

@”Liderim laik olmalıdır…”
diyenler yüzde 9’du. “Beni size Tanrı gönderdi!” mesajım seçmenlere göııdermeyen tek lider
hangisi?
a. lsa
b. Musa
c. Ozal
d. Atatürk

®”Liderim mütevazı olmalıdır…” diyenler yüzde l4’tü. En
mütevazı makam arabasına kim l›inerdi? Suikast teşebbusü de o arabadayken olmuştu.
a. Atatürk
– b. lnönü
c. lğemirel
d. Ozal

@”Liderîm unutkan olmamalıdır…” diyenler yüzde 4’tü.
Nümayişler ve darbeler tarihimizde
baba bir teıt neyini um ıtmadı?

a. Şapkasını

b. Devcîüyü pardösüsünü

c. Kader arkadaşlarını

d. “Kendim için bir şey istiyorsam rıâmerdiml” sözünü

*i*

Çankayzfdaki “liderler” (!’.???)
zirvesiııi siz değerlendirin…
Bender. yorum yok…

‘v (9 “q (s ‘P (tı
‘e (s ‘o (z ‘q (I *HWJVAHD