Ben de “trafik” yazdım!

‘ görmü or mu
. de “Trafik” vazııımı

çıkmamla kulak zarlarımın
gitmesi bir oldu. ‘Kapının
_önünde rengi şüpheli (siyah) bir minibüs, şoförün _avucu klaksonda,

lİKŞAM üstüydü. Gazeteden

. “varrfvaarrt”, üçer saniye aralıklar
la, bir kısa, iki uzun…
Kapısını açtım, başımı içeri uzat

Kurihan FIşEi(

açık, dirsekten kırık sol kol dışarıda,
ağızda sigara, sağ elin serçe parmağı direksiyonda, oturuş yamuk, kıçın yarısı koltuğun dışında, kapıya
dağ/alı… “BenzinjaşamıfuV oluyor
za ll’… ‘

Kızmadım, kızamadım. Beş sene ‘

eweline, Sivas-Bayburt iç savaşının

tım, ?Burada henüz başlaW-Yß* *m1* _PARDONL İNi$TnKınugı v ‘,“°E“ğ’ İP*
orna yasa , – . an ın sanııaıv.” dedim, e , 553W* “Ymûißılkzçzevıs bul’una _gam
“Ne yaptığını R DHW?.. . aklım… Istanzannediyorsun?” bul trafiğini düAdam bıçkın _ zenlemek için
çıktı, “Plakayı Alman heyeti

sun? stediğimi
aparım, kimse
arışamaz!” dedi.

Zannedersin, ”
kırmızı zemin üstüne sarı pirinçli
plaka… Meğer siyah zemine be

‘gelmiş, ben de
heyetin başkanı aziz dostum
Oskar Gerd0m’la konuşmuştum. Şaşkınlığı kelimelerle anlatılmaz…
“Sizi anla
yaz harfli, ra- yamıyorum…
kamlıymış… Aman efendim
ı Nevrîm döndü, adamı kravatın- buyrun, ok, rica ederim, siz buydan yakalayıp kendime çektim, run diye ı eşiklerinde harcadığı
`”Ulan!” dedim, “O senin siyah nız zamanın haddi hesabı yok… Peplakan belediyenin çöp kamyonun- ki, otoyollarda niye birbirinizi bu
da da var…”

Yakın çevredeki trafik polisleriyle

l . gazetenin korumaları adamı zor al
dılar elimden…
Cinnah Caddesi’nden yukarıya,

-_ eve doğruseyir halindeyim… Aynı

anda iki yanımdan, “vınnn” diye,
biri hususi, öbürü ticari, iki araba
geçti. ikisinin de şoförü “digan delikanlı”…

Yani, arabanın sol penceresi

kadar çılgınca solluyorsunuz?”
i’ ‘A’ ‘A’

Bizim millet mütevazıdır, delisi
daha mütevazıdır. Gâvurun delisi
Napolyon› olur, bizimkisi başına
kasket bulup yolun ortasına fırlar,
trafik yönetir.
Sahi, çeyrek saat içinde bütün› j
bu dediklerim olurken, resmisiyle,

fahrisiyle, trafikçilerimiz neredeydi?

“üîîâıâııı @ısı
APAßiLıvoızLAız _MI BA

Hu.’

;SEÇ,ııiil ıı::?;;,-%i ›
oQr/’zru/

s44 MAIZFBT DEĞİL
w PUÂIP- D/iâß
ı