Bayram bitti, yaşasın tatil!

g Bİ GÜNÜN HİKÂYESİ
‘KURTHANFİŞEKTÇ

26 Mayıs 1994
PERŞEMBE

aylık tatile giriyor.

Bunun hukuktaki adı, memleketin
kanun kuwetinde karamamelerle 3-4
ay yönetilmesidir.

Şimdiye kadar nasıl yönetildiyse, Alljah kabul etsin, bundan sonra da böyleIf.

Türkiyeninbüyük millet meclisi 3-4

*t*

Tatil yapabilmek güzel İnsanlar
hem iyi dinleniyor, hem güzel besleniyor, hem kafaları dinçleşiyor.

Meselâ, cumbabamız rahattı.

Tatil köyünden baktı, Türkiye’yi oku
_ du. “Endişe duyuyorum…”

Özer Çiller rahattı. Kuklacıbaşının
iplerini eline, ayağına dolandırınca, istirahate ihtiyacı vardı.
Haberi Hürriyet-Ankara’dan Turan Yılmaz çıkardı.

Başbakan Tansu
Çiller, son banka
operasyonlarına karıştığı gerekçesiyle
kendi parti grubundan da yoğun tepkiler alan eşi Özer Çiller’i ABD’ye gönderdi. Oğlu Mert’in
mezuniyet töreni için kendisi de 24 Mayıs’ta ABD’ye gidecek olan Başbakan
ÇiIIer’in, eşini ABD’ye önceden göndermesi, siyasi kulislerde, “Başbakan, eşine
yöneltilen eleştiriler nedeniyle çok bunaldı” değerlendirme/mine yol açtı.

Türkiye’den _sessiz sedasız ayrılarak,
ABD’ye giden Özer Çiller’in bu seyahati, Başbakan ÇiIIer’in, dünkü 19 Mayıs
törenleri sırasında bazı siyasiler ve yüksek yaıgıç/ar/a sohbeti sırasında ortaya
çıktı. Çiller, eşinin neden tören/ere katı/madığını soranlara, “Eşim burada değil,
ABD’ye gitti” açıklamasını getirdi.

Çiller de, Boston ‘daki Mount İda Koleji’nde gördüğü ekonomi eğitimini ta
v Wğrw-ş .o

am Iıitli, yaşasın tatil!

mamlayan lu Martin, mezuniyet töreninde mut aka bulunmasını istemesi
nedeniyle 24 Mayıs’ta ABD’ye gidecek.
Bu gezisini önce, 25-29 Mayıs tarihleri
arasında planlayan iller, 28 Mayıs’ta
Milli Güvenlik Kuru u toplantısı yapılacak olması nedeniyle gezisini bir gün
öne çekti.
. ***k

Siviller tatil yapar da askerler yapmaz mı? Haber Ankara büromuzundu.

TURBAN Genel Müdürlüğü, Olağanüstü Hal Bölgesinde görev yapan er ve
erbaş/ara eşleri ile birlikte üç günlük üc
› retsiz ‘moral tatili uygulaması başlattı.

TURBAN, emekli, dul ve yetimlere de
yüzde 50 indirim
yapacak.

TURBAN Genel
Müdüni Ömer Bilgin
yaptığı açıklamada,
OHAL Bölgesinde
görev yapan er ve er.başların kontenjanlar
ölçüsünde TURBAN
tesislerinde üçer gün
süreyle ve eşleriyle
birlikte, ücretsiz tatil
imkanından yararlanacaklarını bildirdi.
Bikgîn, “OHAL bölge

sinde üstün özveri ile görev y Mehmetçiklerimüe böyle bir tatil o sun
maktan gurur duyacağız” dedi.

/ Bilgin, göreve başladıkları 1993 yılından bu yana çeşitli kesimlere indirimli ve taksit/i tatil olanağı sağ/adıklarını da
belirtti. Bundan böyle memur, işçi, öğrenci, esnaf ve sanatkarlara da TURBAN tesislerinde indirim uygulayacaklarını açıklayan Genel Müdür, “T URBAN tesislerinde tatil yapmak artık lüks
olmaktançılamkür” dedi. ‘

***k
lzninizle, yarın da anarşistleri tatile
çıkaracağım…

Nano Mısreız ıuoo…
t umıveıasimızpa EKONOMİ

onu/mm ıcııu _ açmam-..
saw: .

OêLU ICIN

AYKON DOĞAN v
MEHMET MOĞULTAY
‘ ğçi emeklllerinin maaşlarının
I ayram bitiminden hemen sonra, iki
günde (25 ve 27 Mayıs) ödenec inI
söylemiştim. lnandı herkes… Birde a
inanan nâmerttir. Ay sonuna
ertelenmiş ödemeler…
lşin “Mogultay fazlı” bu…
âyğonig “dağ hâmein ardından
a ı a ı: n m z e enllaıyon
hşıı yüzde 30’a düşeceklll.”
Hükümetin “koordineli” çalıştığıanlaşıldı. ~ .
Kimseye para vermezsen “talep”

olmaz, talep olmayınca “fiyat kımıa”
başlzîr, enflasyon hızı elbet düşer.

” ki ah “, şimdi de, fert
başına milşagljeliri 5 lıin doların üstüne
çıkamıanın hesabında… Nüfusun
yarısını açlıktan öldürûrsen, “sıfır”
GSMH artış hızı olsa bile, fert başına
miliı* gelir ikiye, üçe katlanır.

Bu kıyağımı da unutmayın…

, .
_ ;ti

“Ömrümüz beklemekle
tükenl or…”
(Ralph Waldo merson. 1880)