Başkasını eleştirenler önce aynaya baksınlar!

9<~vl7l~“^ KURTHAN FİŞEK BAŞKASINI ısıısşriıısııııısıı önce AYNAYA BAKSINLAR! Yaz aylannı cezaevinde geçirdiniz mi? Ben geçirdim. Af beklentisine girdiniz mi? Ben girdim. Tek kişilik odalarda yattınız mı? Ben yattım. Gecenin olur-olmaz saatlerinde kapınız açılıp işkenceli sorguya götürüldünüz mü? Ben götürüldüm. Askerî cezaevindeki en rahat günüm, koğuşa çıkarıldığırn gündü. Rahat uyudum. “Bırakın adamı, biraz uyusun!" diyen koğuş arkadaşlanm vardı. Sorgulanmızın yapıldığı yer, Keçikıran tepesindeki eski Mamak Radyoevi'ydi. Mamak Muhabere Okulu'nun içinde, bando-mızıka okulunun eşiğindeydi. Hapis yatarken gülmeyi öğreniyorsunuz. Mamak Radyosu... Albay Y.S. yönetiminde “Yurttan Sesler Korosu"... Koğuş arkadaşlarım ”Kara Kuvvetleri Marksist-Leninist Subay Örğütü”... Marksizm-Leninizm'le uzaktan yakından ilgileri yok... Kendileri “kantin yönetim kurulu" üyeleri... Kantinde çay-kahve içenler ne yapar? “Noolacak bu memleketin, bizim bu maaşlann hâli?” diye sorar, konuşur, söyleşirler. Sonuç? 12 Mart... Kantin imzalatıldı bu insanlara... Her gün toplanılır, oy birliğiyle karar alınır. Vay anam vaaayyyy! Örgüt... Koğuş arkadaşlarım subaydı. Bense asteğrnen adayı... Tecrit hücresinden aldılar yanlarına... O koğuşta rahat uyudum. Koruyan dostlarım vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, tek kişi . .. en." *l . değildi herhalde... lşkenceye götüreceklerdi. Toplu koruma-korunma, birlikte nefsi müdafaa, özsavunma... İ** Memurluk yaparken hiç kovuldunuz mu? Ben kovuldum. Türkiye'nin en genç profesörlerinden biriydim. Mekteb-i Mülkiye'de, devletin şimdiki kaymakamlarına, valilerine, emniyet müdürlerine ders anlatıyordum. On sekiz senedir... Askeri idarenin talimatıyla, 1980 cuntasının emir-komuta zinciri içinde, hûdâ-i Zahit YÖK, 77'mizi kovdıL Neymiş? “Askerî istihbarat raporu" gelmiş... ***k O rapor veya ihbarları alıp katlayın, münasip yerinize yerleştirin... Yedi sene süren hukuk savaşından sonra, bütün özlük haklarımız geriye yürütüle n- n. Hepimiz ciyak ciyak bağırıyoruz... kaldığım odaya "room service" gelecek SU AKAR, TÜRK BAKAR VEYA DEVLET GEMİ Mİ Kİ BATSIN? _ yaeferibotunu, .kaçıran teröristler, ` v_ lerindeki silahları, Düzce'deki bir ' . .000 DM d. 3.000 S” İ' i ' Ay tezkeresinden .başka hiçbir belge __y" 'Meselâ, M-l6 benzeri yarıotoma bilen 'bu tüfeklerin bir ara ithaline izin 3, b.44 c.89 1.120%. muz _ 1905'te; ` II. Abdü1hamit'e suikast. 'nleýerek 26_kişinin ölümüne neden ` biri ”dışında gemiyle kaçtı. ' Tempo I 661 I 2000 eciden almışlardı. En ucuz silah 4 temeyen silahlar tezgah üstünden sa- . bile...,Küçük değişikliklerle makineli ”v dönüştürülebilen,`uygım şaıjiörle 30 . .ı atarak kaptanlköşküßü kevgirleşti- e « 1di._ Yarım saat içinde kaç tane satıldı? . emi getirir de, götürür de... 21 Tem› / . Sudan niye bu kadar korkuyorıız .ama i f .î i »Oyzafdokuzunra eamiırıirbaßanı Demirel, _ i L 'fDeeırietgemi ml ki başın??? diyerek son . “ g *l noktayı koymuştıı bıi tdrtışmayaağ i i 4 ' tartışmalar yine başlayınca, devlet-gemi ' Ecevit-Bahçeii- Yılmaz triumırirorının mayo giymedlğini, denize girmîediğini duydum... Şaşımıadım. Türk efsaneierine göre, Türk'ün öiûmii sudandır. ile zaman şu e. aksa, bizimkiler topluca öiliyo 'l i l ' i ` Aslında, “Devlet gibisinden i ;eanıet teiiallıkiarı korkutuyor bizi... v ş z lißkiierlmizin tarihine baktım. J i, ,Titanik faciasından (1912) bi; aý; ön . 4-'ce, Osmanlı İmparatorluğu Çanakka ldyevsaldııan başka gemilerle uğraşıyordu. Düşman donanmasına hangi bayrak çeki ` liydi? › ' ,. a. Korsan b. İtaly Çeçen ,V çdAbha “ e. Beyaz g 5 .fî Panamags”, Nisan 1946... Amerikan ıvıişsouri iin-z) d, 3) ıı, 4) b, s) c, s) a. arHaınburger “ b. Piyade tüfeği c. Cenaze d. Boyalı gazoz . Uğruna türküler yakılan Yavuz (Go6- ben) zırhlısının akıbeti kötü oldu. MKE'ye satıldı. Jilet olduğu rivayet olunur. Kaça satıldı? . «a.25milyonTL. _, - ` i. b. 250 milyon TL. ' ' c. 2.5 milyar TL. , . Çay-çorba parasma "Felâkete koşacağına, otur oturduğun yerde..." (MS. 63, Seneca) rek, üniversiteye döndük. Ne para aldım, ne geriye dönük birikmiş maaşlarımı... Dönem değişmişti, istihbarat arşivleri- i ne ulaştım. Okuma-yazma fukarası iki profesörle düşünme özürlü bir asistan ihbar etmişler bizi... “Gomonist bunlar!” demişler... Adları bende saklıdır. **ki Suç işleyeni, suçu mahkeme kararına bağlananı kovun, gitsin... Hiçbir yasal engel yok... Ama, iki müfettiş raporuna, iki muhbirin tezviratına bağlanırsan, ebenin örekesini görürsün... Cuntacılar ve onların rantını yiyen avantacılar gördüler netekim... ***k Genel af çıksın mı? İdam cezası kalksın mı? Lâfı uzatmaya hiç gerek yok, genel affı çıkart, idam cezalarını müebbede çevir, zaman kazanırsın, insanları rahatlatırsın... CI PKK meselesi kontrol altına alınınca, Reşo işsiz kalmıştı. İç savaşın devam ettiği Afrika'nın bir yerinde “paralı asker" arandığını duyunca başvurdu, referans mektuplannı gönderdi. Mülâkata çağırdılar. Fransız Lejyonu'ndan emekli binbaşı Jacques, Reş0`nun usta tetikçiliğinden, bonservislerinden çok etkilendi. Sordu. “Normal sözleşme şartlarımızı biliyorsun... Özel bir isteğin var mı?" Reşo baştan pazarlıklıydı: "Seks ihtiyacımı nasıl giderecem babo?" “Bir kilometre ötede çok iyi bir devemiz var. Gidip bineceksin... Kime sorarsan yolunu, yerini göstenr...” İki gün sonra deveyle "fiil-i livata" durumunda yakalanmış Reşo... Lejyoner Jacques Fransızca bağırmış... "Napıyon lan keko?" “Seks ihtiyacımı gideriyrem gomtanım..." “Ulan kazma! Üç kilometre ötede genelev var. Deveye binip oraya gidecektin..." l ,Pe -ş ş- _ __ medi. *i 96°_ 0._ , Ama, emekliliğini SIFIRCI HOCA'NIN NOT DEFTERİ î AHMET NECDET SEZER (YÖK konuşun s alııislm aIııIsLEı/ı kk 1. .lkb l dk. k. l E; E_ i tavrına teşe ür erım, ı aş ar a ı çe ınce -ş (Haftahk Anagram A"al'zle"n'z) konusundaki özürleıim ve aynı demokratik ı. ADNAN ŞENSES mun RTÜK konusunda da devamı için -ııı EN ŞEN DANA ` rimle) ................................................................... .. MURAT KARAvALçıN RAHŞAN ECEVİT (“Temizlik önce kendi 4. AYNI LAÇKA ARMUT ' de başlar" sözünü gündeme nihayet getirdiği ve ?jî DENIZ BAYKAL ğ kümet katmanlannda da devam etmesini dil' ZİNDE ALBAY .. g için) ....... ........................................................... .. J-lÜLYA AVŞAR " BAYRAM MERAL (Uzlaşmacılığın rantmı ` URYAN ŞALVAR meye devam ettiği için) ....................................... ..' ("NR'-' Joker) ' BÜLENT ECEVİ'I' ' SADETTIN TANTAN MESUT YILMAZ (İki müfettiş raporu, bir ın EN TâNİ/_ÃNA T5575 .g bir ifadesi, bir bakan onayıyla memurların işine ( ES mker) › verilirken, hangi etkili-örgütlü-yaygın-yatırımcı TAYYİP ERDOĞÖN kanlıkların MHP denetiminde olduğunu bir _ _fil NİYE PÖYIAK DOGAR? akıllarına getiremedikleri için) ............................ . l K “ke” DEVLET BAHÇELİ (İşler ve seçmen eği .. MESUT YH-MAZ i tam tıkırında giderken, genel merkezle eski taban "KER MALZEPAE" USTAS' . kü Ocakları arasındaki silahlı-ölümlü Çatışma" i özêğğKîkArkîiâER " çözüme bağlayacağına karar veremediği için) i*** ÖZÜRLÜ ÇALÇENELER ŞÜKRÜ SINA GÜREL ı (uEıı Joker) DERVİŞ EROĞLU (Sekiz ay önceki takış ş MEHMET AĞAR 4,; nı. gundeme getırmeyı bu kadar zaman bekle u '* lçln) .I .................... ....................................... ......'.. (uıLn Joker) ,f, 1 HİKMET SAMİ TÜRK EKanunla hukuk, ıkı NEcMETı-IN ERBAKAN arasında da namazsız kaldıgı ve hukuk fakül ~_ "BAY KART" CENNETE MAN] okuttuklarının hayat gerçeklerıyle uyuşmadı İ:: ` ` V, türlü idrak edemediği için). ("AY" Joker) 'ÇoK Ivı OLDU SAYIN... é AHMET NECDET SEZER (Onuncu Cuııııııuıııııuıııı) Fısırı BEN MEMLEKETİM NABZI DEVAMLI TUTARIM Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nil-IP resinde “ölümcül muhabbet" olmasay i bir numeroydu. Kurtlarm evcilleştiği w ' du, yanıldılar. Aslını inkâr eden nam -ı i" DSP'nin tabanı her zaman solumsu Size hem teşekkür, hem özür borçluyum... Hayatınızın her döneminde tevazu gösterip “low profile" yaptığınız, biz de l “showman" tiplere alışkın (ve yatkın) olduğumuz için, başlangıçta ürkmüştüm, çekincelerinı, korkulanm vardı. Özür diliyorum. - YÖK'ü kimse iste Memuru, işçiyi, emekliyi karşısına ' rum değişti. i Cavit Kavak, Yaşar Okuyan ve «N maz, Özal döneminde şişirdikleri gö: Bodrum'da suya bıraktılar. .3 Çiller "Nasrettin Hoca" festiva ' ı. nın taklidini yapan tiyatrocuya =›Adam şaşırdı. Meğerse kol saatini _' İ unutmuş adam... i ' CHP ne mi yapıyor? İ, Erken uyanıp sıcak ekmek yiyec Lv" yor, Çöplük temizliyor. i ..E025 “in ı› '$- - «:3 suluboya resim yapıp görgüsüzlere pazarlayarak geçiren selefınizin icadı olan YÖK'e çok güzel bir ders verdiniz... Kendi kişisel zekâ ve idrakinin, bin,, lerce öğretim üyesininkinden daha fazla i olduğunu zannedenlere çok güzel tepki koydunuz... Teşekkür ediyorum. **ir _g Sırada RTÜK varmış gibime geliyor. ş İrtibatlı olduğum dört kamuoyui» Acil ihtiyacımız, keramcti keudilerin- şirketine "Şimdi seçim olsan: o ıııııw ', den menkûl, hüda-i Zahit (ve nııbit) kişi V lamasmı aldırdım... İlginç değişikliklve kuruluşlardan 'Türlrıyefyı armdırmak- MHP _ % 21 . . til', ANAP _ %16 Önçekincelerim yüzünden özür dili- " yor, teşekkür ediyorum. ?i ...... P ı