Başımıza bela, bir tek Almanya eksikti

LI 0 Şubat 2001

Başımıza belâ, bir
k Almanya eksikti

AZI üpler vardır, “Yorgunuz, yorgunuz!” derler, yumuşayınca da

Tıpkı Almanlar gibi…
Almanya ikircikli duygular içinde… Ekono*ı sıkıntıda…

Kapılarını açacaklar, ama, bizler geliriz diye

izden niye korkuyorlar, bilmem… ~
Birinci Dünya Savaşı’nda 14 bin işçi gönder
, ama, töremiz gereği, erkek çocuklanmızı
et ettirdik.

Aradan yirmi yıl geçti. Prusya askeri maki’nin tekrar çalışmaya başlamasıyla beraber,
m ık hortladı.

“Yahudi tesbiti” yapmanın en kestirme
u, don indirip çük ucuna bakmaktır. Müslü;ı la yahudinin bu ortak özelliğini Gestapo
ı olan, hansları ne bilsin?

Yirmi üç bin (rakamla, 23.000) Türk gaz
= ına gitti.

*A* ‘A’ i’

Almanya’da “etnik kışkırtma” başladı. ‘
GerçiÜhükümet politikası” değil, ama,
yle duygu ve söylemler, çarçabuk eyleme
asır… .
Türk-Alman ilişkilerine birkaç soruyla bakaı isterseniz. .. ‘

peşpeşe üç sefer üstünüzden geçerler. ş

“Kalifiye teknik personel” ihtiyaçları var. 4

.ı oraya… Hepsi “asimile” oldular, evlen- .

1 Kürt aşiretleriyle Ermeni komitacılann itişkakışından en çok Almanya yararlandı.
“Düvel-i Muazzama” tabir edilen büyük devletlerden bir tek onlar bize arka çıkınca, avantalan ne oldu? .
a. Yatırım piyasasında Deutsche Bank malı
götürdü
b. Bağdat Demiryolu imtiyazı koparıldı’
c. Birinci Savaş’ta doğu cephesi sağlama
alındı
d. Hepsi
Deli deliyi, imam ölüyü sever. En “Alaımancı” üst yönetimimiz olan İttihat-Terakki üçlüsünün, Enver, Talat ve Cemal’in
en kafa dengi kimdi?
a. Liman von Sanders
b. Goethe . __
c. Berlin Yaylı Çalgılar Uçlüsü
d. Schiller ‘ `
Şimdilerde “Turken Raus!” (sittirin gidin) diye bağınyor Almanlar… Biz de kızıyoruz. Kızrnayalım. Guinness Rekorlar Kitabı’nda Bismarck sonrası Almanya’nın elindeki
dünya rekorları hangileri? t
a. Mezar kazma rekoru r
b. Toplu idam rekoru
c. En ağır tank, en iki top rekoru
d. Hepsi
. “Bizim sattığımız silahları kekolara
karşı kullanmayın!” diyor Almanlar… Aldırmayın, bunu hep yaparlar. Ajda Pekkan’ın
“Amaaan petrol, canıımmm petrol!” şarkısının televizyon klibi yüzünden de, Almanya’dan
“resmî protesto” yemiştik. Niye? ş
a. Filmde yolda kalıp eşşeğe çektirilen araba
Mercedes olduğu için
b. Ajda’nın dahili çekimleri gaz odasında yapıldığı için
c. Hgüranların tamarm Yahudi olduğu için
d. Fon duvarlarında Kürt lcilirrıler olmadığı için
Habire “Fremde Raus!” (Y abaniler
Dışarı!) diyevbağıran Almanlar’ın son zamanlardaki “Kürt sevdası” sizi yanıltrnasın…
Kürtleri de sevrnezler. Halepçe’de hardal gazıyla Kürtler’in soyunu kıran Saddam ,Hüseyin’e, o hardal gazının fabrikasını Almanlar
kurmuştu. Hangi ad altında?
a. Çikolata fabrikası
b. Deodorant fabrikası
c. Zirai mücadele ilacı fabrikası
d. Fare zehiri