Bak futbola, gör politikanın halini

E

kfutla, gor
~ litikanın hâlini

ı OLİTİKAYA on gün “noel-ramazanyılbaşı arası” verilince sıkıntıdan patlamaya koyuldum. Ama, neyse, altematiı vardı. Futbol maçı seyretmek…

Bende nerede o kısmet?

Aynı zaman aralığı münasebetiyle, maçlara 4
ara verilmiş…

_ Politikayla futbolun aynı sırada tatile girmesi
lı tte tesadüf değildir. `

Değildir, çünkü, futbol politikanm iç gü-”
~- idir, dev aynasıdır.

iz**

Benden bu yılbaşı arefesinde “politik yazı”
v emeyin…
Yazının başlığına bakıp “maç yazısı” da
ıklemeyin. ..

Universite günlerim aklıma geldi, birkaç soru
«ı cevap isteyeceğim. ..
Futbolla politikanın yakın akrabalığını, hatta
` eşliğini anlamak için…

*i*

l Futbolda başannın srrn nedir?
. a. Yıldız oyuncu

fb. Gol atmak

c. lyi müdafaa
d. Sağlam defansın arkasında güvenilir bir
Y.. eci

e. En basit bir hareketi en hızlı bir şekilde
pmak
‘ Futbolda tekniğin temeli “hareket et
mek”tir. Hareketler kaça aynlır?

a. Toplu ‘

` b. Topsuz

Futbolda “toplu hareketler” nelerdir?
a. Stop etmek
b. Topa vurmak
c. Dribling
d. Kafa vuruşlan i
e. Çalım atma
f. Markaj
g. Taç atışlan
h. Ceza atışlan
ı. Kaleci atışlan
i. Hepsi
Futbolda antrenörlenn verdiği taktiklerin ortak özelliği nedir?
a. Yenilrnemek
b. Yenmek
c. Berabere kalmak
d. Şartlara göre değişir
Bir futbol takımında kim ilk ve son adamdır?
a. Kulüp başkanı
b. Orta sağın merkezinde oynayan ‘
c. Santrfor
d. Kaleci
6 Kaleci, takımın belkemiğidir. Niçin?
a. Yenilgiyi kolay kolay kabul etmemesi yüzünden
b. Maçın sonucunu etkilemesi yüzünden
c. Takım ortalamasının üstünde iri bir vücut
yapısına sahip olduğu için
d. Hepsi
Futbol takımlannda bütün saldırı ve savunma’ sistemlerini bilmek zorunda olan kimdir?
a. Stopper
b. Libero
c. Bekler
d. Açıklar
e. Santrfor
f. Hiç biri
Yalnız futbolda değil, bütün spor dallannda,
başarıyı “ekip çalışması” getirir. Futbol
kulüplerimizde kim bu ekibin içinde bulunmaz?
a. Kulüp başkanı ve yönetim
b. Teknik direktör ve antrenör
c. Masör
d. Spor hekimi
e. Psikolog
f. Sporcu

c. Hepsi

vwwum

(9 ‘P (s “q (v ‘ı (s ‘o (z ‘a (_I =av1dvAz~ıo