Asiye nasıl kurtulu? Meclis nasıl kurtulur?

d iye nasıl kurtulur?
ı eclis nasıl kurtulur?

ÜCE meclisin salı günkü oturumunda DYP’li Fevzi Şıhanlıoğlu’nun yumruklanması, yumruklan
yedikten sonra kalp krizi geçirip öl i, yıllar öncesine götürdü beni…
Türkiye İşçi Partisi TBMM’ye yeni gir, ‘. söylemleri, hem radikal, hem TBMM’ı tıkalı kulaklarına yabancıydı.
Çetin Altan’ı dövdüler.
Yunus Koçakün kafasma tabanca kab yla vurdular.
Madem çoğunlukta olan sensin,
a ıktaki muhalefeti susturmak için
‘r eceksin!
Bizdeki yerleşmiş gelenek bu…

***

Bu sıkıntılardan, bu zorbalıklardan nasıl
uruz?

Çözüm “erken seçim” gibi görünüyor,

, olmaz, olamaz…

Erken seçim kararı almak için TBMM ço
uğu gerekiyor.

Ama, istatistikler ortada… Seçimlerde,
.ı önceki dönemin milletvekillerinin
~ de 54’ü geri dönmüyor.

Parti üst yönetimleri ne yapsın? Çoğunlukaba kuweüni nasıl kontrol altına alsm?
Tabanları böyle… Tabanları yağlap kaçmazlar, nasırlı tabanlarıyla
u ğm üstünde tepinîrler… Her eve

u böyleleri…

***

“Meclis nasıl kurtulur?” sorusuyla
. ılaştığımda, “Asiye Nasıl Kurtulur?”
ı eserine gider aklım… Eser tiyatro-edebit efsanesidir.

Türkiye’nin tekerrür eden tarihinin özeti

***

Kendi dar dünyasına hapsolrnuş, eli
I gün, iyi okuyan bir kızcağızdır Asiye…
“ı erden bir gün, eve döner, dünyanın en
w mesleğinin usta icracısı (umumhane pat u) olan annesinin dost tuttuğunu görür.
a dini kapının önünde bulur.

Asiye “kurtulma” derdine düşmüştür

Kurtuluş çaresi ararken, kendini okul müdiresinin kapısında bulur.

lçeriye buyur edilir, yedirilip giydirilir, sonra da uygun bir sınıfsal kısmete, marangozun oğluna sözlenir.

Ama, kötü kader bir kere yakaya yapışmasm, kurtulamaz Asiye…

Misafirlerden biri Asiye’yi anasının evinden hatırlayınca, nişan atılır, on sekizlik körpe kızcağız kendini kapının önünde aç-açık
bulur.

Epey dolaştıktan sonra, çaresiz, müdire
hanımm evine döner.

Kötü kader, müdire hanım seyahatte,
“yeğenbey” evdedir.

Ateşli bir aşk başlar aralarında, ama, yeğenbeyin evli olduğu anlaşılınca Asiye kapı
önüne atılır.

***

Ana mesleğine geçmekten başka çaresi
kalmamıştır Asiye’nin…

Onceleri müşteri ayrımı gözetmez, bitirimci takımından, sabıkalı taifesinden, cebinde üç-beş kunışu olan kim varsa onunla yatar.

Derken, annesi çıkagelir Asiye’nin…
“Aile mesleğimizde sürümden kazanmaya çalışmak hatadır…” der, “Müstakil bir eve çıkacağız, az çalışıp çok kazanacağız…”

Kurtuluş yollan tıkalıdır Asiye’nin…

Ama, tam o an, parlak bir umut ışığı belirir. Asiye’nin yağlı müşterilerinden biri, elinde para dolu bir çantayla, kızın kapısını çaklar.

“Yürü, evleniyoruz!” der.

Asiye tam umutlanmışken, kurtuluşu bulmuşken, kapı bir daha çalınır, içeri hışımla
dalan bir ana-kız dostu, damat adayını doksan dokuz yerinden bıçaklayıp kaçar. Para
çantası kan gölünün ortasındadır.

Asiye parayı gapıp gaçaçak mı? Kendirıi
nihayet kurtaracak mı?

Son perde açılır. Asiye genelev patronudur artık…

Peki, Asiye nasıl kurtulur?

Son bir defa sonılur bu soru… Sahneye
giren koro, tek ağızdan aynı cevabı haykınr:
“Kılavuzu karga olanm burnu boktan
kurtulmaz…”

(Bağıra bağıra üç kere tekrar).

***

Mesaj açık, soru belli… Asiye kurtulmasma kurtulsun, kurtarılsın, ama, sahiden kurtulmak istiyor mu?

Soyut bir yazıdır. Ozel ve tı’.’ızel kişilerle ilgisi yoktur.