aşın ördeğin dalış yönü…

h

BİR ıaüııü ııiıiÂvEsi
KURTHANVFIŞEK l

î*

l 19 Kasım1993
CUIVlA

sasın örneğin ualıs ııönü…

nelkurmay Başkanlığı bir telkinde
bulundu: “Güne doğuda PKK’ya
karşı alınan askerî tedbirlerin etkili ve
devamlı olabilmesi için, Mart 1994 se
PAZARTESİ sabahının köründe Ge
han’a mı?
Hürriyet’e tabiî.. .
Oyle olunca da, bu ilginç tavsiye konusunda SHP’nin tavır koymasını bekle
meye başladım. Parti kadrolarında bir-‘

çimlerinde, şiyjısğpartiler PKK’ya *o “nöbetçı“ğeveze'” herzaman bulunur. i
u.

uzlaşması gerektiği veya ortak aday
çıkarmaları konusunda hükümete
hiç bir tavsiye, telkin ve hatta temenn* gelmedi…”

Aynı saatlerde, üst düzey bir genelkurmay yetkilisi, Hürriyet muhabirlerine
tavsiyeyi doğruladı: “Seçim güvenliğini
sağlamak dert değil, sağlanz… Onemli
olan sandıktan kimin, kimlerin çıkacağıdır. Partilerin arasındaki bölünmüşlük
sandığa atılan oylara yansırsa, PKK’nın
ekmeîiarıze yağ sürülmüş olur, onların
adayı anır. Bu sebeple, partiler, mili`
birlik ve beraberliği önce kendi aralarında sağlamalıdır…”

Hürri et’e mi inanaca“ım, GölY 8

karşı seçim ittifakı oluştursun…” Bulun _

_ Otuz erkeği ce- Buıpuw Genel sekreter
bııpıdeın çtıjkaran pğgxßßgığğğsğtêâF-n Halılçulhaoğlu…
55323. yâîıılmfğî V .rğgâî/Agımâğşýî” ***
vunma bakanlığı- V , Halil Çıılhaoğna transfer olan lu’nun dedıklerını

` Mehmet Gölhan ben anladım…
hemen devreye “PKK’nın vahşi”
girdi: “Partilerin tehditleri karşısında

demokrasiyi savunan partiler veya
adaylar için seçim
sistemi veya seçim
ittifakı gündeme gelebilir…”

Güneydoğuda ANAP yok, DYP eh
işte… PKK sandıktan uzak tutulursa, ya
RP _0lur, tercihan da SHP…

lnanır mısınız, genelkurmayın temenn^sine sıcak bakan tek parti (Çulha0ğlu’nun ağzından) SHP’ydi.

Ya lSKI şokunu atlatamadılar, “groge” vaziyetleri devam ediyor, ya ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor, herkes bildiğini okuyor. Kendi siyasal kimliğini inkâr eden partiden, ne kendisine
hayır gelir, ne memlekete, ne memleketin bazı bölgelerine…

Deniz KEHARIHA FiLAN
GITMEK Yök!..

Maliyeußalçanı
cuk uzuldu…

MALİYE Bakanı İsmet Attila, “Memurun
Rüyası, Emeklinin Kâbusu” yazıma üzül
‘ dü. Açıklaması aynen aşağıdadır.

Söz konusu kooperatif, Üyelerinin önce arsa ve konut sahibi olması için ı’ yi niyetle kuruldu. Ben de üyeyim. Ancak yönetiminden s0rumlu değilim. Kooperatif yönetimi ile ne benim ne de yakın veya uzak akrabalarımın ilişkisi bulunmaktadır. 4

Ben de arsa tapusunu alamadım. Kuşku ve
telaşa gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk Dev/elidir. Bu kooperatif genel kurul top
/antılarını yasalar çerçevesinde yapmaktadır.

Ote yandan; hiçbir zaman verilmeyecek
bir hesabım olmadı, olmayacak da. Bulunduğum her görevde bugüne kadar olduğu gibi,
bundan sonra da insanlarımızın mutluluğu
için çaba harcamak temel prensibim olacaktır.
Hizmet anlayışımda “politik gelecek hesabı “nın yeri hiç olmadı, olmayacak da. Beni tanıyan herkesin bildiği bu gerçeği, siz de bilin.

Mektubuma, özenle çizdirmek zahmetine
katlandığınız ancak bu kez “gerçeği” yansıtan
bir karikatürle yer verilmesini, tarafsız gazetecilik ve de akademik anlayış/hızın bir gereği
olarak rica ederim.

lsmet AlTlLA /MALİYE BAKANI

ŞEMSİ DENİZER

Türk-işe bağlı Genel Maden-İş
sendikasının başı, aynı zamanda
Türk-Iş’in genel sekreteri de olduğunu biliyorum. Bindiğin otomobillere
bakılırsa sana hayırlı oldu, işçi sınıfına da hayırlı olur inşallah…

Bazı haberler geldi kulağıma…
Vâdesi dolduğu halde, Jaguar’ı elden
çıkarıp aldığın Mercedes’in taksidi
ödenmemiş, acenta sahipleri sendikanın başının etini yiyormuş…

Parası ödenmemiş arabayla açık
oturuma katılmışsın… Bir de sert çıkmışsın… “Koalisyona verdiğimiz vâde doldu. Sert tavır koyacağız, önümüzdeki seçimlerde çok fena şekilde
cezalandıracağız…”

Cürmün (ve Jaguarün) kadar yer
yaktığını hâlâ öğrenemedin, değil mi?

v,,

4

“Yaşlı itin yapacağı tek şey, yatıp

ürümektır…”
(OnLıncu yüzyıl Uygur atasözü)