Anket modasının komiklikleri…

, terse, işyerinde ne ya
z ı

4

niüüesi
o vKURTHAN FIŞEK.

VlNlZDE oturuyorsunuz, kapınız
çaldı. Homurdanarak kapıyı açtınız,
iki genç insan… Yüzleri güleç, tavırları terbiyeli…
“Size birkaç soru sorabilir miyiz?” diye soruyorlar.
Ne dersiniz?
“Bııyruıl” dersiniz. lçeri buyur edersiniz.
Sorular başlar.
0 Ulkenizdeki resrrf kurum ve kuruluşlarda kılık-kıyafet konusunda nasıl bir uygulama vardır? Erkeklerin sakalbıyık bırakrnalarında kısıtlama var mıdır?
Hanım memurlar için zorunlu bir kıyafet
bulunmakta mıdır?
Müslüman bir
Hanım, inancı gereği, başını örtmek is
parsınız? ‘ Müslüman
olan kız öğrenciler
başlarını örtmek isterse, onlara bu hakkı tanır mısınız? Din ve vicdan hürriyeti konusundaki hukûlo* mevzuatınız nasıldır? ‘
@Çalışma saatleri
düzenlenirken, Müslüman olanların, namaz vakitlerinde namaz kılmalarına izin veriliyor mu?
**i
Aslına bakılırsa, “lâik cumhuriyet” olduğu rivâyet olunan Türkiye’de böyle bir
anket yapıldı.
Kim yaptı?
kurgüyiit Pzüsâğani, eski yavruar arası a Tü ‘i t’ .
rııışak” bulanlar… pa *eş Yu
Nerede yaptı?
Ankara’da. büyükelçilikler nezdinde…
‘ in Ankara TBMM Bürosu şefi Eıniı _cevapları tesbit etti.

modasının Iıomilılilıleri…

o “Ülkemizde-Müslüman nüfus az
°ld“ğ“ lçlnı böYle bi” Problem olmamıştır, memurlann çalışma saauerinin öğle nanıazı saatlerine gö”, düzen.
!erimesi aldımıza gelmemiştir…”
9 “Bugüne kadar başını &inerek işe
gelen bir memûremiz oımadıg.
için, ne demek istediğinizi anlamadım/I
9 “Peşîêı “Ya Çarşaf takarak işe gelmek ısteyen birileri oısay.
dı herhalde ilgilenirdik. Olmadı…”
e “Herkes yaptığı göreve uygun giyi.
nir. Asker üniforma giyer_ peçe
takmak, tesettüre girmek, kardan bu.
rünmek ısteyen bir ge.
nelkurmaY başkanımız
Olufsaı durumunu dikkate alırız…”
“B” 5°ruları niye
SOİVYOISımuzI”

**kir

Türkiye’de “anket”
moda oldu. Herkes
soruyor_

Amêîflka, Hollanda,
Hindistan, Kuzey Kore,
‘ Avustralya, Belçika,
Vanuatu, Batı Antiller büyükelçmkıergne
soru sorarsan…

Aklınca oradan gelecek cevapıarı
malzeme yapmaya sıvanırsan …… .Ç

Siz de gülersiniz, ben de gülerim,”

Müslümanlığın beş şartını “müslümarısız ülke/’ye tatbik eden acaba ne ya

par? Memleketinde, cemaatine…

` “Bazen zincirli *r ı
olmak, özgür `* ›_
olmaktan daha î
az tehlikelidir…”

(Franz Kafka, 1918)

OHLAıZıNki ,_
vıLaAsı BİLETİ Dızeıı..
:ZFMAIZT iêrAußuL

Çeki

EYÜP AŞIK
E N E L
ol su n ,
l mahalli
o sun, seçim
yaklaşırken parti üst yöneticilerinin
dilleri çözülür. Hepsinin ağzı ishal
olur.

“Bizim sıkıntıda olduğumuz
1990 yılında gizli belgeler sızdınlıyordu muha efete… Burokratlar
sızdı rdu…” dedin, ” yı rsöylşmesı, bıze de çalışıyor ar şım
i…” ‘

Sustum.

Ama, gazetelere yansımayan bir
lâf ettin dün… “BEZ Göknel’in
tahliyesi, Adalet lığı’mn bağımsız mahkemelere devamlı baskı

na lcarinedir…”

lirinovsld hakkında da lâf etrni
tin geçenlerde… ” kca çusuzdu, 100 bin r borç ıstanişti. Kendisine ‘100 bin dolar borç
veremeyecegimi, ama, Vakko’da
faça düzeoeğımi ‘ im. Acıdıın
çoouğmlayafetsizl’ ‘ …”

Türkiye’nin en seviyesiz seçim
kampanyasına girdik. Biraz daha
konuşursan sembolü olursun…

ANAL-D yayına
Kgirince, kablo
yayınlarının bir
bölümü kayboldu,
klasik müzik konseri
bekleyenler karşılarında Cenk Koray’ı buldu.
lstanbul’un Anadolu yakasında oturan bir
okuyucu hanımefendi aradı. Rahmetli annesinden emdiği süt burnundan gelmiş…

Önce “kablo-tv” sorumlusu 125’i aramış… “lstanbul’un neresindensin?” sorusu
sorulmuş, arkadan Ankara numaraları sıralanmış… Birini arıyorsun, “yetkili değiliz” diye
bir numara veriliyor.

Numaraları takip edin…

125› 312 52 52 V 366 39 47›
3663945›3661217>3661003
3131121>2124416

Son numara ulaştımıa bakanının, sondan
bir ewelki PTl’ genel müdür yardımcısının,
ondan ewelki de PTT genel müdürünündür.

Istanbul’da meydana gelen bir kablolu yayın arızasının Ankara’dan soruştuıulmasını kimin söylediğini merak ediyorum. Ayrıca,
P`lT’ye kablolu yayın parasını zamanında
ödeyen birinin başına bu gelenlerin, telefon
faturasına yansıması da ayıptır.

Hanımefendi kablo-tv’sindeki anzayı öğrenmek için, 357 bin liraya yakın bir para
harcamış…