akal’ın günü, çakalın günlüğü

n_

nan uluslararası ambargodan iyice sıtkı sıyrılan “uluslararası terörist” Sudan hükümeti,
Iliç Raınirez Sanchez’i tufaya getirdi, Fransa’ya teslim etti.
Tek kelimeyle, “sattı”.
En çok neye şaşırdım, biliyor
musunuz?
“Çakal” diye bilinen Sanchez’in 44 yaşmda oluşuna…

ı ı o

Bu kadar kısa zamanda neler
yaptığım merak ettim, gazetelerden “özet kronoloji” düzenledim.
Az zamanda epey iş yapmış…

1972: .Münih Olimpiyatları’nda 11 Israil sporcunun katledilmesi.

1974: Laheydeki Fransız Büyükelçiliğihe baskın.

1975: Israil El Al Havayolları’na ait uçaklara Orly Havaalanıhdaki saldırıları araştıran iki
Fransız ajanını öldürme. .

1975: Aralık’ta Petrol Ihraç
Eden Ulkeler Orgütiı’ ‘nün
(OPEC) “Wyana ‘daki merkezine
saldırı. Uç kişinin öldüğü olayda
11 kişi rehin alındı. Salıverilmelen’ için bir milyon dolar istenen
OPEC’in petrol bakanlarını uçakla Kuzey Afrika ‘ya kaçırma.

1976: Air France uçağını
Uganda ‘nın Entebbe kentine kaçırma.

1982: Paris-Toulouse seferini

NAZMİÇİLOĞLU lzımuçıııoh

Kendisine uygula- ` ‘ ”

KURTHAN FİŞEK

bulunması beklenen Paris Belediye Başkanı ve eski Başbakan
Jacques Chirac olduğu sanılıyor.

1982: Champs Elysees yakınında patlayan bomba, hamile
bir kadının ölümüne neden oldu,
63 kişi yaralandı. ”

1983: Marseilledeki SaintCharles garına bombalı saldım; 5
ölü, 50 yaralı.

1983: Batı Berlin’deki Fransız
Kültür Merkezi’nin bombalanması; 1_ölü, 23 yaralı.

Ustelik, adam völdürmekten
cam sıkılıp 1983 yıhnda eylemlerine ara verdiği düşünülürse, 33
yaşındaki biri için, ölüm cirosı azbuz değil…

“Zengin ve ünlü ailelerin çocuklarının da adı

a. ÇAKAL’IN GÜNÜ, ÇAKALIN

Kırmızı pasaportu varmış
Sanchez’in… Kim vermiş, belli
değil, ama, Sudan’ın başkenti
Hartumun en lüks otelinde, kaç
zamandır, kraliyet suitinde yatıp kalkıyor, yiyip içiyorınuş…

Sıkı durun… Sudan’ın adalet
bakam Abdülaziz Şido, “Vallaaa
abicim, burada olduğundan hiç
haberim yoktu, öğrenir öğrenmez yetkili adlî mercilere teslim
ettim…” diye şecaat arzetmiş…

Sevsinler yavrucağı…

o o o

Brutus’a kızamam. Sezar’ı
sevıniyordu, imparatorun vücûdundaki 35 hançer deliğinden 12
tanesi onundu.

John Wilkes B00th’a kızamam. Amerikan cumhurbaşkanı
Abraham Lincoln’ün zencilere
özgürlük vermesine kızmıştı.
Washingtondaki Ford tiyatrosuna 14 Nisan 1865 gitti, bin’
ensesine, biri kafasına, Linc0ln`un kafasına iki kurşun sıktı.

Önce İndira Gandhfyi, sonra
oğlu Rajiv Gandhi’yi öldüren
Sikh muhafızlara saygım var. 6
Ekim 1981 şeref tribününü
askerî resmigeçit sırasında tarayıp sâdece Enver Sedat’ı öldürenlere de saygım var. Hedeflerini bilen, “bire bir” giden, kendisi
ölmeye göze alanlar, en azından,
dürüsttür, merttir.

GÜNLÜĞÜ
* larêkfiıâineıttiı: Korkaktır.

_ , o o o

Ismet Inönü’ye kızabilirim
meselâ…

Mesut Suna isimli bir ruh
hastası, 1964 yılında, Paşa’nın
makam otosuna bindiğği sırada
üç el kurşun sıkmış, tetiği dördüncü kere çekmesini korumalar
engellemişti.

Paşa’nın korumalarına gösterdiği tepki bana göre tersti.

“Niye dövüyorsunuz adamı?”

o o o

Dünyanın en sevimsiz hayvanı çakaldır. Akbabayla ortak
özelliği, leşle beslenmesidir.

Kimse Iliç Ramirez Sançez`in
arkasından ağıt yakmasın, “Niye
yargılıyorsunuz adamı?” diye
sorınasın… Hele hele, hiç putlaştınnasm…

Leş kargalarının, akbabaların ve çakalların cenazelerine

PROFDR. ATİLLA ÖZMEN (Üniversite seçmeyerleştirme sınavlarındaki Adnan Hoca Bağlantısını
açıklamakia neden gecikiiği şüphe çekmeye başladr
PROF.DR. MEHMET SAĞLAM (Mert Çillerin
muadeleiini YÖiCten “istasyonsuz” geçirdiği için)…..0
PROFDR. TANSU ÇİLLER ırkunçe yayının he
nüz zamanı değil!” dernek suretiyle, “unulkan prof&
sör” imajını pekişlirdiği
PROFDR. ONUR KUMBARACIBAŞl (SHP gibi bir

yerde ne işi olduğuna tenüz karar veremediği içinl…..0

“sorgulama” şartları
yapan trene bombalı saldırı. 6 9 3 a Bir kişiyi öldürmek için~0nölü, 15 yaralı. Asıl hedefin trende Şaşırmaya devam ettim. larca kişiyi öldürrneyi göze alanr ————————— “-1
sin isim Bm İŞLEM 5 OLMADI SAYIN… 5

– ı_, – — ı
DOĞRUYOL PARTİSİ :I E Tansu Çülerıin do_
Ayotlz_ kßuml’ : (OSYM Başkanı) : ğu.güneydoğu illerip _ı _ y . . uk.. _
İRFAN KÖKSAL”, ı ‘Turkiyede 1965 yılından ı şâlfşlyğgğîıgkêâîâreğ_
Kamış-amı : ben üniversite seçme sınav- : ünde Hamşeün Sah_

NAHİTMENTEŞE &mumu ı ları yapılır. Mesela, bır s0- _ _ ş ı nelenmesi de vardı
(Lioker) ı ru… “Yelkenlerı atlastan, halatları ıbrışımden ı Re o ti atm ik&
BEKiRSAMIDAçE i yaparız, sakalımızı keserler, kendiliğinden uzar, â şmdaş gü? timlîrce
ı . .
VEYSEL ATASOY Mim : Ama, bu yılki kadar komik bir ÖYS görme- : Hlçbiê* . bıımly’
(A bkm ‘ I dim. Herkesin cebinde telsiz, kordonsuz telefon, I rçm bal-m’ dıye elektŞÜKBÜ ERÜEM ‘ kulaklarımda kordonlu walkmen… Ohh be! ‘ nklçndl’ Sonunda
Em-şdunûpkgnmm-şß’ l Çağrı cihazlarının, kordonsuz telefonların l Başı am’ Hain-let lp
MEHMET CEMAL Üzüm-AN l ka ara oldu’ nu bili or musunuz” Öyle ö “t- l Ilgın-ım perdesır-ıln bı:
nsıznwmummm l ç p k u bg” Oğul d ‘ rgu : nncı sahnesındekı
Hill! ‘
(CEEİSKİ/bker) enme e e aşma5 ”ne er’ : ölümsüz repliği özel

|

I

I

l

|

I

l

l

I

|

l

I
|
l
l
‘ eçiyor efeeeemmmmml” diye kıvırtmayın… 1 dı
ABAKITUĞ ukıııam ı g .. . . na uyar a ~
(Ricky) : îçıkllîlyın… Yoksa, çokecek sısteımn altında her- “Qlmişemdir, 01_
.lBRAl-IİMGÜRDAL nar-alım ‘ i es f** . . , mamişemdir- Sana
(am) ‘m î Koktendıncı bağlantılar senden sorulacak nedir? Bütün derdimiz
HASAN EKİNCİ Esankllıalnl : dmuml benlennıibaba?”
L . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ – – – – – – – – ~ _ . . _ –.l

‘IHDOHZ

PROF.DR. ABDÜLKADİR ATEŞ (Uzaklaştırılmak suretiyle “rafting” yapıp teknesini alabora edebi
lecek makamı henüz bulamadığı için). ..
pnoıann. ERDAL inönü

PROF.DR. ııecııınıiıı ERBAKAN (“Tam siper” olmanın zamanını iyi keslirdiği için)

DOÇDR. DENİZ BAYKAL (Meclisteki elkili m
ati “kıyak proiesörlük” olduğu için]
DOÇDR. MUSTAFA KALEMLİ (Teşrii faaliyetten idrar tahliline vakii bulamayıp profesörlüğünû
ciktirdiği

!mm

“Esnaf peşin parayla
çalışan müsterisine fazla
yüz vermez, çünkü,
deftere yazdıranın eline

bakar, ona muhtaçtır…”
(François de la Rochcfoucauld, 1658)

…O

duman olan yerde…

ÖLDÜRÜN o GAZETECİYİ!

Öldürülen gazetecilerin hesabını
şaşırdım. Ayrıca, artık ilgilendimıiyor.
Bir dahaki sefere bizim cenazeye

de bekleriz efendim…

Ama, Tuncay Özkan’ın “Öldürüıı

O Gazeteciyil” kitabını okurken, aklıma birsürü soru takıldı. Tavsiye edeıiın, okuyıın…

Bir de minik sorum var.

Gazeteciler ölüyor, öldüııilüyor.
Politikacının eskisi, yenisi, yaşamaya
devam ediyor.

‘Beni öldürecekler!” diye ağlaşaıı

bir politikacı dostuma Hande-Salilı-Banş-Ali dörtlüsünün cenazesinde sinirlendiğimi hatırlıyorum.

“Meraklanrna, öldürmezler seni…

Olsa olsa, belediye zelıirler… ”

ğ] Çetin Emeç, 7 Mart 1990
4- nü evinden çıkarken öldürüldü. “Öldürme emıi”ni verdiği iddia edilen Suriye asıllı Muham

b. İzinsiz toplantı-gösteri
c. Döviz kaçakçılığı
d. Uyuşturucu kaçakçılığı

Onca istek ve uyarıdan son
“vatandaş” olarak… Kendisine
“Türk vatandaşlığı” pâyesiııi kim
kazandırdı?
a. Alaattin Fırat (ANAP-Muş)
b. Leyla Zana (DEF-Diyarbakır)
c. Hatip Dicle (DiyarbakırDEP›
d. Sırrı Sakık (DEF-Muş)

“Faili Meçhul Cinayetleri
Araştırma Komisyonu”, Zehebi isimli şahısla özellikle ilgilenmeye başlaımştı. Her melânetin altından onun adı çıkıyordu.
“Araştırmanın durdurulması” ricasıyla, komisyona hangi sendika
başvurdu? _
a. Teksif _ b. Basın-Iş 4
c. Tek Gıda-Iş d. Türk Metal Iş

Çetin Emeçin öldürülmesiyle
ilgili soruşturmada Zehe
Çetin Emeç`in öldürülmesiııi

soruşturan Adalet Bakanlığı
müfettişleri, Zehebiyi yargılayan
heyetin bazı yargıçlarıyla Zehebi`nin kendisi arasında ilişki olduğunu saptadılar. Ne?

a. Zehebi ‘nin evindeki dâvetlere katıldıkları

b. Zehebi ‘yi sokakta görüp selamlaştıkları, öpüştükleıi

c. Zehebi ‘nin yargıçlardan birinin oğluna iş bulduğu

d. Hepsi

Müfettişler, bu durum tesbit
lerinden sonra, mahkeme heyeti hakkında ne yaptı?

a. ‘lcapsız davranış” suçlamasında bulundu

b. “Disiplin adina girdiği için
ceza istemedi

‘v . .. . . _ _ _ bi’nin adı yine ortaya çıktı, hatta c, İkisi de
ğllrelîâîıilleczlilldidldîninidleliillgğkûîill — r-a’ ızehebl. slim dışkedlldıj “İslâmî Hareket” isimli örgütle
~ ş ` ‘ ç ş ~ – Turklye ye gen donmeslm hangı bağlantl Olduğu söylendi› 0 “bağ- Gazetecileri kim öldürüyor?
hglnca’ İstanbul emnlyetlýde” İçişleri bakanı şağladl? lantı” soruşturulmadı Resmî ge- a Herkes
1974111 yğlında kaç kerîlsğendl’ a’ Korkut ola] _ __ rekçe olarak ne gösterildi? b, Ne biliim ben?
c’ 3 d’ Hiç b’ gilsag Fefîâîtçîneş a. “Olayı farklı ekiplerimiz
‘ ‘ c’ .gul fa.” 1 m’ araştıııyordu”
Henüz adı suikast iddialan- d’ İrfan 0335411111′ b, “Adam o gün camide, cu_ na kanşmayaû Zeheblı 0 ta’ İlk üç soruda adı geçen Zehe- m3d3yd1″_ _ _ _ _ _ ‘q ‘Ü (6 ‘i’ (8 ‘P ll ‘n (9
nhleîde, neyle Suçlalllyûrğu? bi defalarca yargılandı, so- c. “Ekıplerınıızı işten çektiler” ‘p (g ‘n (17 ‘J (g ‘:0 (z ‘a (ı
a. Beyaz kadın ticareti nunda Türkiye’ye girdi_ Hem de d. “Ne ilgisi var?”

I”””-“””””””-“”_”‘-“-“”‘_'””‘f””‘__”””__

BAŞKA UMUT YOK!

SHP’de Cevdet Selvi, CHP’de Ertuğrul
Günay ilginç bir hareket başlattılar. Hepsi
“trafik işareti” mübareklerin… Bülent beyi
gösteıiyorlar.

Olabilir. _

Bülent beyin bürokratı oldum (tanrı affetsin), sosyal demokrat olamadım (sevap hânemdedir).

Ama, üzülüyorum.
Bülent beyle
taz hocanın ortak yönleri çok…

Bülent beyin bürokratıydım, sporla ilgilendim. Ama, Bülent beyin
“otojestiyon” (özyönetim) mantığını dışarıdan izledim. Mümtaz

hocanın talebesiydim, “özelleştirıne” karşıtlığı
yaparken, “özerkleştirme” (yani “özyönetim”)
savuııuculuğu yaptığım kimse anlamadı.

Bu iki güzel insanın ziyadesiyle fazla ortak yam var.

Niye görüşmezler, konuşmazlar, bilıııiyo
rum. Ama, Muş-hhamızın habeıini okurken
kalıroluyorum. v ‘ ‘

Dönemin başbakanı Bülent Ecevit tarafindan 1974 yılında ilk kez Muş’ta 20 ınilyon
lira lıarcanarak yaptırılan ve şimdi ODTU ve
Bayındırlık Bakanlığı uzmanlarınca “oturulamaz” raporu verilen Köykentin yıkımına başlandı. O kuruyla yaklaşık 1.5 milyon
dolara (45 milyar lira) yaptırılan Köykent’teki 360 konutun yıkımı için şimdi 700 milyon
lira lıarcanacak…

Dediğim gibi, kahroluyorum. Ortak yanları, özyönetimdir.

ADALETIN TERAZISI
IYI TARTAR VALLAAAA!
“Türklerle Kürtler kardeştir” diyenlerin
adlî taksimetresi indirimli 22 aydan başlıyor.
Adana’daki bir bakkaldan 16 karton yabancı sigara (edeıi 6.5 milyon lira) gaspeden 4
genç, toplam 58 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.
Ruhsatsız silah taşımamn bedelinin çok
ağır olduğu bir memlekette, Habur sınır kapısından 2.5 milyon liraya aldığı Kalaşni
l”`”‘”””””””‘ “””””””””” “”””””‘l

kov’u 3.5 milyon liraya satan biri yakalanıyor, çıkanldığı mahkemede
serbest bıfakılıyor.
Arkadaşları kendisine kızgın… Zâten
onlar ihbar etmişler… Piyasayı düşürdüğü için…

Sonracıma, 40
milyon lira değerindeki sahte 500 bin liralık
banknotlarla Istanbuldan Erzurum’a giden 3
uyanık, kapattıkları genelevde, ihbar üzerine, suçüstü yakalanıyorlar.

“Hatalı sollama” yaptığı için (sollayan

layanı öldürüyor. Beynine iki kurşun sıkarak… Bursa İkinci Ağır Ceza’da görülen dâvâsmda, 60 yaşındaki Kürkçü, “Cammı kurtarmak için bana ait olmayan tabancayla
ateş ettim!” diyor.

Ayrıca, ayıptır söylemesi, Zonguldaktaki
Kapuz plajında denize giren polis memuru,
24 yaşındaki Kadir Emre’nin cebinden kimlikleriyle beraber 150.000 lira para çalan 13
yaşındaki F.C. yakalamyor.

Nerede yaşadığımızı, kimlerce korunduğumuzu sormayın, söylemeyin…

Ben de şaşırdım.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
l
I
l
l
I
I
“Akın Öncel”), bir şoför (Fehmi Kürkçü), s01- |
I
l
I
l
l
I
I
I
I
I
l
I
I
..I