Ajit-prop’a gelmenin dayanılmaz kolaylığı

-prop’a gelmenin
anılmaz kolaylığı

UNYANIN hem en zor, hem en kolay
işlerindendir “ajit-prop”… Ajitasyonprovokasyonu yapacağın kitleyi iyi bilirf layca dolduruşa getirirsin, istediğini
Âıı TSH!…
İ a, kitleyi tanımazsan, huyunu suyunu bil yüzüne gözüne bulaştırırsın…

eselâ, birileri düğmeye bastı, seni de ajan. katör olarak görevlendirdi. Atatürkçü Dü*ı- Derneği’nin kongrelerinden birine gidip
” – fırlar, “Atatürk zaten gök gözlü dec, haydin, gidelim, heykellerini, büstleparçalayalım!” diye ateşli bir nutuk atmaya
r- n, çember sakalmı oracıkta yoluverirler.
ş ine meselâ, Aczmendi’lerin bir töreninde,

‘ , sen kalk da ben yatam!” dersen,
bir’e topluca çelenk koymayı önerirsen,
ı. e namazı kıldıracak imamı zor bulursun…
zün kısası, “ajitasyon-provokasyon”
ı kolay, hem zordur.

Bütün mesele gaza getireceğin kitleyi iyi seç’ ,nabızlarını iyi tutmaktır.

Tarihte hep öyle oldu.

Bizde de tekrarlanıyor.

Sıkıntılı insanlar yürüyor, bağırıyor, çağırıyor.
< ucunun kaçtığı çok oluyorÇ Yürütenler ne yapıyor? Hazım sistemleri ge' olduğu için, yedirdiklerini unutuyor, “İçime ç 'remedîm, hazmedemiyorum!" diyor. *t* Ilk ünlü ajan-provokatör An_ı tik Yunan neferi Pzistrat'tı. One fırladı, ayaklanan halkı hükümet sarayına yürüttü. Başka ne yaptı? a. "Karılarımızı alıp yerlerine şapka bırakacaklar” dedi. b. Elbiselerini paramparça etti, ”Beni bu hâle tanrılar getirdi" dedi c. Enflasyon rakamlannı açık çet Kemal Çağlar'a özenip "Atam` ladı d. Herkesin ortasında hüngür hüngür ağladı Mitolojik ajan-provokatörlerin hepsi “tanrıdağı" Olympos'tan çıktı. Topuğundan vurulan Akhilleus, Agamemn0n'a hece vezniyle feveran etti: "Seni gidi edepsiz/Seni şarap fıçısı/Seni gidi it gözlü/Seni geyik yürekli!" Bu dolduruşa kim gelip Agamemnon'u çizdi? a. Feminist amazonlar b. Ayaklanan maçolar c. Oz amcasının oğlu d. Halk mahkemesi 3 Osmanlı'nın en dolmuşa geleni, yeniçeri ocağıydı. Sultan Mustafa yeniçerinin nabzını çok iyi tutardı. "Hareme tasallut etmiştir!" diye, yeniçe - riyi Genç Osman'ın üstüne sal dı. Yeniçeri ne yaptı? a. Kışlasına çekildi b. Genç Osman'ın sol kulağını kesti c. "Bir daha dolduruşa gelmeyiz!” diye pişman oldu d. Yalan haber veren yeniçeri ağasına dava açtı 4 Provokasyonlar tarihinin en inatçı siması Mareşal Concini'dir. Milleti dolduruşa getirmeyi beşinci seferinde de başaramadı. Başına ne geldi? a. Ayaklarından ağaca astılar b. Cesedini ateşe verip etrafında sabaha kadar dans ettiler c. Cesedinden söktükleri diş ve kemikleri kapı kapı dolaşıp sattılar d. Hepsi 5 "Seyfiye" sınıfı provokas yona kolay gelir. General Petroviç'e yapıldığı iddia edilen başarısız suikast teşebbüsünden Kraliçe Draga Mişan sorumlu tutuldu: Askerlerkadıncağıza saldırdı. Ustünden ne çıktı? a. Noramin b. Melamin c. Prezervatif d. 36 kurşun, 40 kılıç yarası Kimi adam “provoke", kimi adam “gıcık" eder. Kimi düğmeye, kimi damara basar. Kadın sanıklarla ilgili "işkence" iddialarına karşı, "Niye cop sokalım? Taş gibi askerlerimiz var!" diyen devlet büyüğümüz kimdi? a. Kenan Evren b. Papaz Rasputin c. Bülend Ulusu d. Turgut Sunalp vomwmw, hmbßnümwwmo