Acı ilaç, acı reçete…

BİR GÜÜN ııiıiı-:i

KuıırııAN rişrı<`i çevirerek memleket ekonomisi nin kurtuluş yolunu gösterdi. ?Acı ilaç..." Ingilizcesinin ne olabileceğini düşündüm... Ona gâvurlar "bitter pill" (acı hap) derler. O kadar tercüme kusurugtapu memurunun kızında da olur. Yutmak zorunda olduğumuz, tadını sevsek de, sevmesek de yutup esenlik bulacağımız hapın ne olduğunu düşünmeye koyuldum. önceleri iyimserdim. Yarısını vergi olarak "kafadan" (stopaj) ödediğim brüt gelirimin tamamının memleket ekonomisine girdiğini zâten biliyordum. Doğuya yapmak için alınan yatırım teşviklerinin bir bölümünün vergileneceğini düşünüyordum. Olmadı. A Mevcut hükümetin tek itelemesi KDV artışıdır. Tansu Çiller ingilizceden türkçeye ***k Gıda maddelerinin KDV zammı Acı ilae.aı:ı reeete... geldi, ilaç fiyatlarına zam geldi. Ekmek, sebze, meyve (ve para çıkışırsa et) yemek herkesin hakkıdır. Buna "aç kalmarrıa hakkı" denir. Vatandaşını sağlıklı yaşatmak, devlet görevidir. ` Günde evine 4 ekmek alan insanın 1 ekmeği alındı elinden... "Paran varsa ilaç al, yolsa alma, çıkışmıyorsa elsik al!" dendi. Tepki de Antalya Eczacı Odası'ndan geldi. i** İnsanların sağlığı için irade/eri dışında ve zorunlu olarak, satın almak zorunda oldukları hizmetlerde ve ilaçta, aslında hiç olmaması gereken KDV oranlarının arttınlmaşı biz eczacıları, kamu sağlığı adına tedirgin etmiştir. Avrupa ülkelerinde ilaçlardan ve sağlık hizmetlerinden KDV ya çok düşük oranda alınmakta, veya alınmamaktadır. Türkiye'de ise bu oranın %15 olması devletimizin insanına HA ordLAtzMı ?A217 tc! MUHALEFET... MoRıNA aALıöı AvcıLArzı 4 "tedavi olma” demesinin bir başka şeklidlr. Çünkü devlet; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, 657 sayılı Devlet Memurları, Fakülte ve Devlet Hastanesi Döner Sermayesine ilaç almaktadır, ve bunlar için KDVödememektedir. Satın aldığı ilacın gene/deki pazar payı %80 'dir. Oz olarak ,devlet ilaçta kendisinin ödemesi gereken KDV'yi °o20'lik kısımdan alabilmek için Türkiye'deki ilaçtaki KDV oranlarını Av rupa'nın 4-5 kat fazla olarak belirlemektedir. Eğer devlet kendi ilaç alımlarında KDV'sini ödese 700.-TL bir ilaç vatandaşa yaklaşık 87.-TL mal olacaktır. Aradaki 13.-TL 'lik fark KDV değil Becerisizlik VergisFdir. Ve malesef bu vergiyi becerisizliği yaratanlar değil, halkımız ödemektedir. ***k Bana söyleyecek bir şey kalıyor mu? Özerleştirme özerkleştirme özelleştirme kanat" adına birileri bugün sert çıkacak... Hedef de, "tek aday" _ kaldığı için kazanılması kaçınılmaz olan Tansu Çiller değil, muhterem zelleştirmeden ûdmin, kimlerin kârlı çıkacağını bilmiyonım, ama, bildiğim bir-iki şey var. Suyun başını kim tutuyor, kararı kim eşi, İstanbul veriyorsa, onun cukkası Bankası'ndan iyice en fazla olur. tanıdığımız Ozer Çiller DYP'li "muhalif (nee Uçu_r_an) olacak... Aslında, Ozer beyin - , . hakkını yememek lâzım... Gözü uyku tutmuyor, eşinin başarısı için .yediden onbire ' kadar, on altı saat çalışıyor. DYP'deki muhalefetin sloganı şu olacakmış... _ "Özelleştimıeye evet! Özerkleştirıııeyi tartışırız! Ozerleştinneye hayır!" "Efendiyi efendi yapan onun uşağıdır..." (On beşinci yüzyıl Anadolu atasözü) CAVIT ÇAĞLAR Gün senin günün... Tansu'nun, Qzer'in günü falan değil... Ozel görüşmelerde "Siz merak etmeyin, ben hâllederim!" diye söz verdiğin şeyi yapıp başbakananamızın kadrosunu DYP kurultayından "tulum" çıkarırsan, iki şey garanti... Yanlış anlama.: Ben demiyorum, "beşli çete" diye beraber anıldığın arkadaşların söylüyor. Alacağın 450 milyarlık kredi tamam... O parayla, hem hazine borçlarının bir bölümü kapanır, hem "özerleştirilecek" Sümerbank'tan pay alınır. Biri GAP'tan (ve öbür güneydoğu problemlerinden), ötekisi ekonomiden sorumlu iki devlet bakanlığından ikincisi de senin... . Kısa günün Mahmutpaşa kârı... . Ne dersin? Olur mu?