29 Ekim” Bayramı’nın sosyal demokratlar açısından derin anlamı nedir?


OK vvvlîbwhvi/:Â:

KURTHAN FİŞEK

g “29 EKİM” BAYRAMI’NIN
SOSYAL DEMOKRATLAR AÇISINDAN
* DERİN ANLAMI NEDİR?

‘dir.

&29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
malar kalktığında siyasi hayata yeniden parti lideri olarak dönebile
Cumhuriyet Halk Partisi, milliyetçi, lâik, cumhuriyetçi, halkçı,
devriıııci, devletçi olduğumuzu ilan
ettiydi.

29 Ekim, Cumhuriyet’in bir başka
dönüm noktasıdır.

Suluboya ressamımızın dirayetli
yönetimindeki Milli Güvenlik Konseyi genel Sekreterliği, 29 Ekim
1980 günü, âhir ömrünün belki de
en önemli bildirisini yayınlamıştı.

Birlikte okuyalım.

i**

Milli Güvenlik Konseyi Genel
Sekreterliği ‘nden bildirilmiştir.’ 28
Ekim 1980 tarilıirıde MGK Genel
Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık’ın
yabancı basın mensuplariyla yaptığı
toplantıda, bazı sorulara verdiği cevaplar, basının bir kısmında, Bay
Demirel ve Bay Ecevit’in yasakla
TAMAM, KABnHAr EV SAHİBİNDE
HIRSIZIN ı-ııc_ Ml suçu YOK?

cekleri izlenimini vermeye yol açacak manşet ve ibareleıin yer almasina sebep olmuştur.

Bu toplantıda siyasi maliyetler
serbest bırakıldığında Bay Demirel
ve Bay Ecevit’in diğer vatandaşlar
gibi siyasi faaliyetlerini sürdürebilecek/eri açıklanmış, ancak herhangi
bir partinin lideri olacaklarına dair
bir beyanda bulunulmamıştır.

12 Eylül Harekatı hı gerektiren
olaylar arasında, siyasi partilerin demokratik’ kurallara uygun olarak işlemesine imkân verecek yolların tikanmış olması önemli sebeplerden
birini teşkil eder.

Seçim ümitlerıni parti liderlerinin
takdir ve kararına bağlı gören, milletvekillerinin, yüce ulusun kendilerine verdiği emaneti Şahsi iradeleriyle kullanma yarak Senato ve Mec

lis’in sorumsuz bir atalet içine düsünîlınesi kamuoyunun gözleri önünde
cereyan etmiştir.

Partiler Kanunu yeniden düzenlenirken, liderler sultasına yol açmayacak şekilde demokratik güvencelerin getirilmesi görüşünden hareketle, siyasi liderleriııiıı belirli sürelerden daha fazla hizmet etmelerini
önleyecek esaslar düşünülmektedir. ”

Ertesi gün Bülent Ecevit, CHP
genel başkanlığından istifa etti. O
günlerin şartlarında “fazla ” sayılabilecek şeyler söyledi, sürgüne gitti,
mahkemeye gitti, hapse gitti, partisinin güme gittiğini gördü.

*t*

Aradan 20 yıl geçmiş bulunuyor.

Cumhuriyet yetmiş yedinci, Necmettin Erbakan’ın yetmiş beşinci, iki

Yüce meclisimizin çalışma hız ve
” miktarını eleştirmemek gerekir.
‘ “Çok çalışma” bakımından Avrupa
ikincisiyiz.. Bizden çok çalışan yasama
t, organı kimde var?

a. Macaristan b. Çeçenistan

c. İngiltere d. Fransa

Türkiye’deki enflasyonun önemli
I ‘ sebeplerinden birinin “askeri har& camalar” olduğu söylenir. Oysa, hava* da akaryakıt ikmali yapan tanker uçak. ların yıllık kira bedeli, askeri bütçenin
` yüzde 30’unu bulur. Bu uçakların nerede kullanılabileceği hakkında bir fikriniz var m1?

Türkiye’yi çok seviyorum, vatan3’ daşı olmaktan gurur duyuyorum.
; Ayrıca, Türkiye’de 1.643 insan hakları
‘ ihlali olduğu konusunda Avrupa İnsan
‘ Hakları Komisyonu’na yapılan başvuruları da ciddiye almıyorum. Bizden daha
. “fazla şikâyetçi” kim var?

Sayım memuru eve geliyor, çocuklar o
bahçede oynuyor. Enflasyon hızı artıyor.
Neymiş? Kıflık olacakmış gibi, lıerkes
manavlara, kasaplara doluşuyoı. Elli sekiz
yaşındayım, böyle soru görmedim…
“Noolacak bu memleketin hâli?” DlE’nin
sayım-soru kitapçığında böyle sorular
yok, ama, cevap veriyorum: “Cevabını
bilsem size söylemem, memlekete ben
sahip çıkarım…” Nüfus sayımında sorgu;
olsaydınız siz ne sorardmız?

a. ltalya
c. Ingiltere d. Hepsi

Hakaret davalarında rekor bizde…

‘ Dokuzuncu cumhurbaşkanı Demirel’in rahmetli cumhurbaşkanı Özal’a
söylediklerini, eski bakanlardan Ekrem
Pakdemirli yeni cumhurbaşkanı için

tekrarladı. Gecikme faizi ve KDV’siyle ”

5,5 milyara mahkûm oldu. Uğur Mumcu ailesinin açtığı tazminat davasında,
idare kusurlu bulundu. “Devlet” kaç
paraya mahkûm oldu?

a. 10 milyon TL b. 50 milyon TL
c. 80 milyon TL

b. Fransa K “‘

5’ laşmazlık yüzünden işçiler sokağa
döküldü, Tansu Çiller “Çok para veremeyiz! ‘ ‘ dedi.’ Işçiler ne istiyordu?

d. 5,5 milyar TL
“Asgari ücret” konusundaki an
a. 8.417.000 TL (brüt)
b. 5.500.000 TL (net)
c. Ikisi de

Siz bu filmi daha önce seyrettiniz
‘ miydi?

a. Evet b. Hayır

CEVAPLAR 1) c, 2) b, 3) d, 4) a, 5) c, 6) a.

22 Tempo I 674 I 2000

“Kanunlar ölür,
hukuk bâkî kalır…”

(Cardinal Richelieu. 1612

gün gecikmeyle Süleyman Demirel
ve Bülent Ecevit yetmiş dördüncü,
Kenan Evren seksen ikinci yaşgününü kutluyor.

Yirmi yıl önceki üslûba bakın hele!

“Bay Ecevit”…

“Bay Demirel”…

Kendisine “devletin yedinci başı” demeyi alışkanlık haline getirdiğim için kızan, ama, “Yedinci
Cumhurbaşkanı” diye her şeye imzasını atan, “suluboya” zannettiğim
resimlerinin “yağlıboya” olduğunu
ısrarla vurgulayan birine ithafımdır.

***k _

Cumhuriyetin 77’nci yıldönümünü kutlamak için, Florida’ya niye
gittiniz?

Orada başka hangi kaçaklar var?

Gidiş-geliş paralarını kim ödedi?

Merak ettiğim için değil, sırf
puştluk olsun diye soruyorum. El

FıKRA

Asliye hukuk hakimi Reşo’ya
bakıp sinirlendi. “Boşanmak mı
istiyorsun? ° °

Reşo cevap verdi, “He babo…”

Hakim dosyaya baktı, Zozan’a
döndü, “Sen de mi boşanmak istiyorsun kızım?’ ‘

“He babo…”

Hakim büsbütün sinirlendi, kendini zor
tuttu, Reşo’ya
tekrar döndü,

“Be adam!

35 yıllık evlisin, 39 çocuğun, 99 torunun var, 40’ncı çocuğunu, 100’üncü to
rununu bekleyemez miydin?’ °

“Bekleyemem babo!” dedi
Reşo, “Benim gari feminist takılmıştir, vakit geçmeden meslek
edinip ekonomik bagımsızlığını
ister…”

BİR İSİM BİR İŞLEM
(Haftalık Anagram Analizleriniz)

MİLLETVEKİLİ
İLLET IKİLEM
PARLAMENTO
EN APTAL ORTAM
(“TAM” Joker)
POLİTİKACI
APO TİKLİ HACI
(“AH” Joker)
SİYASET
AT-SEYİS
İKTİDAR
KIRLI TAD
(“L” Joker)
KOALİSYON
SOL OYA KİN
_MECLİS
SILME MC
(“ll_/l” Joker)
HUKLJMET
EH. TUMU!!!
(“!!!” Joker)
BAKANLIK
ALIKBANK

“AZINLIK HÜkÜMErI u
KUSME Kız, HALIN KOTU
(“KOS” Joker)

sırıızcı HOCA’NIN NOT DEFTERİ ‘İ

İluııımw :SAYIN

AHMET KENAN EVREN

(Dıvııriıı Yıniuci Başı)

Duyduğuma göre, Cumhuriyet
Bayramı’nı Florida’da geçirrnişsin…
Olabilir, çıkardığın o anayasada
bile, “herkesin seyahat hakkı” vardır.
Orada kimler var, bilmiyorum.
Kim davet etti, bilmiyorum.
*Nerede yedin, içtin, yattın, bilmiyorum.
Soruşturmuyorum. Firari cenne

Devr-i saadetinde sana verilen
plaketleri askerî müzeye devretmişsin…

Artan ve fazla gelen 750 plaketi”
de, ipe, zincire bağlayıp, Arrnutalan açıklarında, derin sulara atmışsın… ` .
Neymiş? Evine sığmıyorrnuş…

Konuşmak zorunda değilsin…
Sus artık!

Sana, ziyaret ettiğin kentlerin
anahtarlarını veren (ve derin sularda kaybeden) belediye başkanlanna
mı kızayım, başkalarına mı?

Yoksa, artık yapamadığın, satamadığın resimlerini alanlara mı?

TEZCAN YARAMANCI

CAN YEŞİLADA

UFUK SÖYLEMEZ

UĞUR BAYAR

ÜSTÜN SANVER

ISMAIL HAKKI KARAKAYA

ÖKKEŞ ÖZUYGUR

ERGİN NURAL

YÜKSEL YALOVA

(İki elleriyle bir özelleştirmeyi doğrultamadıkları için) …………………………………………….. ..0

BÜLENT ECEVİT

DEVLET BAHÇELİ

MESUT AYILMAZ

(Devlet işletmeciliğinin “işsizlik” probleminin çözümü olduğunu, Türkiye’nin en önemli probleminin “işsizlik” olduğunu anlamadıkları, göremedikleri ve özelleştirme uğruna burunlarının bir yerlere battığını kestiremedikleri
için) ……………………………………………………….. ..0

TÜRKİYE’DE SAYILDIK
DIŞARIYA BAKALIM…

Son nüfus sayımı sonuçlarından kimse)
memnun değil… İ
Su içinde 20 milyonluk İstanbul’un nüfusu, ”
10 milyonun azıcık altında çıkarsa, kargalar bi- L
le, ağızlannı bırakır, popolarıyla güler. İ
Gâvurlar bu işi biliyor. İyi sayıyorlar, doğru-sağlıklı sayıyorlar. İ
Ben Türkiye’de kaç kişinin zorunlu ilköğre- h
nime gittiğini bilmiyorum, sayım yapılınca öğ- i
renemiyorum, ama, Alman’lar, okullarında kaç
Müslüman öğrenci olduğunu ezbere biliyorlar. î
Hürriyet Ankara büromuzdan sevgili Uğur
Ergan, Almanya’da okuyan dindaşlanmızı tablolaştırdı. Ayrıntılı sayım-döküm, işte, böyle

yapılır.

*t*
ALMAN OKULLARINDAKİ
MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLER
Türkiye ………………………………………… ..403.574
Bosna-Hersek …………………………………. ..52.97l
‘v Fas ………………………………………………… ..18.554
İran ……………………………………………….. ..l4.249
Arnavutluk ………………………………… ..;….l2.7l7J
Lübnan ……………………………………. ..l2.338
Afganistan …… .._. ………… .İ …………………… ..8.967
Tunus …………………………… …………. ..5.009
Pakistan …………………………………. ..4.0ll
Suriye ……………………………………………… ..2.633
Cezayir ……………………………………………. ..l.067 .
Ürdün ………………………………………………… ..262

TOPLAM …………………………………….. ..537.063

Tempo ı 574 ı 2000 2