2001 yılına bu kadar hoşgörüsüz girmeseydik çok daha iyi olurdu

-ıçww-«Egk

KURTHAN FİŞEK

zooı YlI.INA Bu KADAR ı-ıoşcöııüsüz
GİRMESEYDİK çoı( DAHA ivi oıuııou

Geçen yıl, bu vakitler, yeni binyıla yaklaşırken, enikonu umutluydum.

Herkesin “karamsar” olduğu ortamlarda, hep “iyimser” olmuşumdur zâten…

İyimserliğin anahtarı bendedir.

1973 yılının Mayıs ayıydı.

Mamak Muhabere Okulu’nun
içindeki eski/Mamak Radyosu’ndan
çıktıydım.

İşkence görenlerin son birkaçından biri bendim.

Sağ elimin serçe parmağıyla sağ
ayağımın serçe parmağına EE-8 telefon bağlantısı kurulmuş, ara kablo
testislerime bağlanmış, manyeto
çevrilmiş, ‘ ‘Konuş lan! ” denmişti.

Ne konuşacağımı bilmiyordum.

Yöneltilen suçlama abesti, ilgim
yoktu. Ama, gereken ve istenen itiraflarda bulundum, Keçikıran Tepesi’ndeki radyoevinden çıktım. v

Hücreye atıldığımda, ilk yaptı
ğım şey, otuzbir çekmek oldu.

Geldim.

İyimser oldum.

“Bundan daha kötüsü olmaz!”
dedim.

İyimserleştim.

***k

“İyimser” olmak çok kolaydır.

Memleket nereye gidiyor? Noolacak bu memleketin hâli?

MHP milletvekili Ali Güngör,
değerli bakanlarımız Osman Durmuş ve Ramazan Mirzaoğlu adam
öldürmüş olmakla suçlanıyor.

Bundan daha kara bir TBMM
Tablosu düşünülebilir mi?

Bundan daha kötüsü olmaz…

Kendimi Devlet Bahçeli’nin yerine koyuyorum… J

Onun şimdiki yerinde olmak istemezdim.

O kadar oy alacağını, 0 kadar etkili olacağını bilseydi, şimdiki
TBMM grubundan kaç kişiyi, grup

tan hangi birini seçim listesine alırdı?

Kendisi karamsar, ben iyimserim…

t**

Bankerzedeler, off-shorezedeler,
uyanıklar, sabahın köründe uyanıyor.

Yüz basıp iki katını aldıklarını
unutup, üç kuruş kırk paralık birikimlerinin hesabını soruyorlar.

Hepsinin gözü yaşlı, hepsi ağlamaklı, çığırtkan…

Hepsi karamsar…

Ben iyimserim…

Cebimdeki paraya bakarım…
Varsa harcarım, yoksa yürüyerek
eve giderim… ı

Asgari ücret, insanca yaşama düzeyinin altındaymış…

Geçinmeye bakarım…

İnsan yerine ne zaman konduk ki?

***k

Ekonomi olağanüstü iyiye gidiSANSÜRCÜLÜK cısımişs: CİHANE
nısvıısr ÇIKARLARI BAHANE

ne gönderilirdi. Refik Halit Karay bu işleme ne
ad vermişti? .

1870 yılında çıkan ilk mizah gazetemiz 5.9117!” kümlrtçerimisdnsûrtûlûkt. ?%93 ?mek
1- f’Dijoyen”, 2 Haziran 1871’de, iki ay sû- ı ktanbu/DGMH/na !ıkı b Taêtunğ etmek
` Edebğîâyhn fıkra yayınladığı için sürdürdüğü raydyg-:Tvkqpqg alannı kim: Mok yoluna gitmek;

‘FÜİFWUÜ-*WÜ ._ = ` 4 Yüllıamit döneminde toplatılan kitaplar” aııı Doıımefin “Çocuklarımın Kita
al i devrinde işlenebilecek en büyük ci,, propagandasmı yapmakla suçlandı.
Gençlere ne tavsiye ediliyordu?
‘ ^ a. Spor yapmaları

` .Wıkînneîı aşağılayıcı yazıbastığfığm

b. Resimler halkı rencide ettiği için i. ı
&Hepsi . ı ı . ..
YaymcıçTeodor Kasap ‘uyanık adamdı. Çı-.K ‘

ş kardığı .İffHayalğğj dergisi ,kapatılınca, eııııııığ A
‘ _ v ini piyasaya sürdü. Qrada ettiği bir laf yük-f’

_ demkapaçtılanldergiileıýin “ilave” yayınlama-ç ergilerenéemfedildiîîî`i5îıi _ `.b-G°9°V1°“iPaZ9°°“k
ilandayasaldandı. Ne demişti? . a.P dişahmiyalnızca iyi sağlığı yazı- Xêpmalan ‘_ ı
-ıİnsâ , ,ı ~jfc.Cumhurıyetçı0lmalaıı’

d. Fesi bırakıp şapka ‘ i

b. Hay Allah müstahakiniiversin L “ b._Yazılar başladıklarısiaytadaibiten_ ı
‘ ` i l ‘ ~ gıymelen

Ac. Bu sefer dekößrğşýeýtpanııûış ıııııçıığıışııık Mî V `. i

cek, arkayataşmayacak, t ., ,ı

c. Valilerin, hırsızlık, yiyicililc, ýıpııkı

ç _ k y Abdülhamitîin-sansfir-cülük:
i’ ri, cinayet veya ?çirkin bir suçişlemiş” old 7,’ teki siağkolu olan Teftiş ve
i ııyazılrnayacak i ‘ i’ ‘i i i ` Muayene Encümeni, yaiılıbasında hangi kelime
i dljepsvi ° ” aıııaıııışıı?, ”

yaww&

cevAPLA sıııznısııoasbııcnıt _

“Süngülerin üstüne, süngü zoruyla
taht kurabilirsiniz, ama, üstünde
uzun zaman oturamazsırıız…

Bir yerinize batar…”
iğoris Yeltsig, 1987)

yordu.

Ecevit-Bahçeli-Yılmaz ekürisi
tanrının ekonomiye nimetiydi.

Türkiye altın çağını yaşıyordu.

Enflasyon hızı sıfırlanmış, Düyun-u Umumiye Türkiye sorumlusu
Cottarelli bile duygulanıp acılı kebaba takılmıştı.

Derken, İstanbullu tüccar taifesinden Mehmet Yıldırım, yırtık dondan çıkar gibi çıktı.

“Asker, MGK ekonomiye de el
atsın, el koysun…”

Buyur, buradan yak!

*t*

Ben iyimserim… İyimser olmak
kolaydır.

Her akşam “için kararmış” olarak yatarsın, sabah uyandığında
“Bundan daha kötüsü olmaz!” dersin, iş biter.

Karamsarken iyimser olursun…

İyi uykular, güzel rüyalar sevgili
dostlar… u

@
İnsanlar değişir, teknoloji değişir, alışkanlıklar bâkî kalır.

Fırat-Dicle hattının doğusunda düğün vardı, Şeyhmus Ağa
başkonuktu.

Dansöz kıvır kıvır kıvırtıyor,
herkes alnına para yapıştırıyor,

sütyeninden içeri
bonknot tıkıştırıyordu.

Ağanın eli
tutulmaz, en
bonkörü odur.

Dansöz en
son Şeyhmus
Ağa’nın masasına
geldi, oynadı da oy
Elini cebine atıp bankamatik
kartını çıkarttı Şeyhmus… Kızın
alnına yapıştırdı.

“Gidip bir milyar çekiysen
kızim… Sonra da kartı geri getiriysen…”

~;t».«,*z.î.l~fv’; mwtesîr.a-eoîrârýrıtsawıcaêrew.: ~ e’

_c «İ ..C

BlR İsim BİR İŞLEM
(Haftalık Anagram Analizleriniz)

ALI GÜNGÖR
GALİZ GÖRÜNTÜ
(“ZÜT” Joker)
ENIS SÜLÜN
ENSÜLİN
(“Üs” Arttı)
ABDULLAH ÖCALAN
ERAT: “ALLAH’INDAN BUL,
öcÜ VELET!”
(“ÜNİTER DEVLET” Joker)

NECME1TlN ERBAKAN
NETİCE B.KTAN, AMEN!

ALI ŞENER
ENSE KALIN, BAŞ iRi, YER DAR
(“KAYINBİRADER’S” Joker)

DOĞRUYOL PARTISI
YOĞURTLU RAPSODİ
(“U” Joker)
HASAN MEZARCI
AH, MARAZASIN!

AHMET KENAN EVREN
EN RAHVAN TENEKE

A.MESUT YILMAZ
YES! TUZLAMA Ml?

KOALİSYON PARTlLERl

FİRARİ LOSYON PAKETİ
(“F” Joker)

ı.. -..ıı-ğ~vqtw.~ı-.-.ı-‘z.z›şaçayi~ıa’~ı ” i. – – 4 ~ ” » › ı ı e. ,gg,

SIFIRCI HOCA’NIN NOT DEFTERİ…

ç; verecek adam aradığı, canından aziz editörleri nin “Ona verme, buna ver!” gazına geldiği,
hep aynı kişilere kötü not verdiği, ama, bir Al lah’ın günü aynaya bakmayıp kendisini bir mok
sandığı için) ……………………………………………. ..0

RİM (Aklıma takılıp “0″ alacak kadar etkili
İ ve yetkili oldukları için)

` vermedikleri destek kalmaz…

çesi görüşmeleri başlar, devlet bütçesinden nasıl nemalanı’ı lacağı problemi akıllara takılır, hepsi “en sıkı muhalefet”
. kesilir.

:Â yanlış değil aslında… Abanın altında

yoruz… Hükümet çekilsin, 15 parla- *
mento dışı bakanla ve MGK denetim-yönetiminde ekono- i;
İİ miyikınlarırız…”

KURTHAN FİŞEK (Bütün bir yıl, “sıfır”

2000 YILI BOYUNCA SIFIR VERDİKLE

7’LER î

&çar-ww; ‘

.OLMADI SAYIN…

MEHMET YILDIRIM

(İTO Aıaııu Nöıırçl Gıvııı)

Değerli işadamlanmızın, demeklerinin, yerel örgütleri- “:nin yıllardır süren ilginç bir alışkanlıklan var. v,
Bütün bir yıl, mevcut hükümetlere etmedikleri iltifat,
Derken, malî yılın sonu yaklaşır, TBMM’de devlet büt
Kendi açılarından mantıkları . _
‘%3
sopa göstermek, “Hem severiz, hem döveriz!” demek isterler…

“MGK eften piıften işlerle uğıaşacağına ekonomiye el koysun… Battık batı
Bu ne biçim lâf? İpin ucunu kaçırdın sayın Yıldırım…
12 Mart, 12 Eylül ara-kara rejimlerini çağırdın…
Ama, senin gibilere hak da vermiyor değilim…
Deveye cilve yap demişler, dokuz dükkan devirmiş…

kamlarına geleyim?

nemalanmış…
g; len’ yürüdü.

kuwetlerinin Ülkücülerle doldu
Fısıuı

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI
NASIL GİDİYOR ACABA?

Türkiye’nin siyaset gündemini “af meselesi” allak-bullak ettı.

Ali Güngör (MHP) çıktı,
Ecevit’in vatan hainlerini affettiğini söyledi.

Meğer, kendisi de, katil suçundan yargılanırken, aynı aftan

Derken, Çevik Kuvvet polis
Kamuoyu bölündü. Emniyet

.ç yirci kaldı. ikinci sıraya düşmüşler… % 12… g

rulduğıı/söylendi. Olabilir. Kendi Osman Durmuş, Ramazan İlk parti ANAP, % 13…

yandaşlanma maaş bağlamaya- Mirzaoğlu… Herkes ulusal baraj limitin
caksam, niye devletin üst ma- İki bakan… Hem de en etkili de… 3 i
Kararsız

.v . ‘›ı gmğşg sgrş;-ıı.e,-t;,a›u.î}a. . Qêâêww&

Yine derken, solcularla sağcılar Kızılay’da çatıştı. “Birbirlerini yok etsinler!” mantığıyla olsa gerek, emniyet kuvvetleri se
ve yetkili iki bakan…

Dr. Necdet Güçlü’nün öldü- ;
rülmesi olayında adlan geçiyor- İ_ ‘
muş… 3”

Devlet Bahçeli, bütün sakinsessiz görünüşüne rağmen, çok
sinirli bugünlerde…

ğum dört kamuoyu araştırına
grubunun “erken seçim” nabız ş:
yoklamalannın sonuçlannı 0 da
mı öğrendi acaba… 5 i

Birinci partiyken (% 18),

larsa, % 56…

ı ..o rw.

.- .ı

Tempo I 681 I 2000 2?