2.018 kişinin ölüm orucuna devam ettiğini öğrenince dünyam karardı

KURTHAN FİŞEK

2.012; _KİŞİNİN ÖLÜM OR__LJCUNA DEVAM
4: ETTIGINI OGRENINCE DUNYAM KARARDI

Geçen yılı nasıl geçirdik? Sıkıntı
Neler oldu? Bisürü bişi…

Durum nasıl? Eyidir, eyidir.
t**

Bu koalisyonun alternatifi var mı?

Elbette var. ı

Demokrasilerde çareler ve seçe
nekler tükenmez…
t**

Doğrusunu sorarsanız, dosdoğrusunu isterseniz, geçen hafta idrak ettiğimiz yeni yıla keyifli girmedim.

Evdeydim. Eşimle beraberdim.

Bundan daha güzel bir yılbaşı gecesi, bayram beraberliği olmaz, olamaz…

Ama, Ankara’da eşimle birbaşımıza kalınca, Ankara’yı yeniden gördüm.

Bak ansiklopediye, gör Ankara’nın şimdiki hâlini…

***k
Ankara’da gençler eskiden pek

sakal bırakmazlardı.

Sakal bırakmak ve yaşlılar:: özgü sarık sarmak, 0 kimsenin olgunluk çağına eriştiğini belirlerdi. 3540 yaşına gelen kimi kişiler, sarık
sarmak ve sakal bırakmakla toplumdaki yerini yükseltmek isterlerdi. Sakal bırakma işi “sakal duası”
denilen bir tür törenle yapılırdı.

Hoca camide topluluğa namazı
kıldırdıktan sonra, sakal bırakmak
isteyen kimse hocaya yaklaşır, elini
öper ve “Hoca efendi, ben sarık
sardım sakal koyuverdim, bir dua
ediver” derdi. Hoca da kıbleye karşı duasını eder ve “İnşallah sakalın
zemzemle yıkanır” diye duasını bitirirdi.

Duadan sonra akraba ve dostlar
sakalı okşar, armağanlar verirlerdi.
Sakal bırakanlar bundan sonra
davranışlarına çeki-düzen verir, içkiyi bırakır, uygunsuz eylemde bulunmamaya özen gösterirdi. Aksi

OSMANLl’YA ÖZENENLER BANA SÖVMESİNLER!

‘ BEN SİNİRLENMESEM, SEN SİNİRLENMESEN,
NASIL ÇIKAR KARANLIKLAVRAAYDINLVIGA

Osmanlıya l ‘nın ‘ölümsüz, déyişıyle,

ben “Cumhuriyet’in ÇahilPröfesörû’ Sevdiğim, _ıhîsaızlardaıi
. ~Vt

z.

,. 5.31.5993?

On beşinci yüzyılın en önemli pozitif bilirncilerinden birisi, Ali
Kuşçu’nun talebesi olan Molla Lütfi’ydi. ` .
Osmanlı ona ne yaptı? _. ş i … F İ i
a. Sultanahmet Meydanfndagastı t
_b. Ayasofya Medresesi’ne_’m deıris yaptı ş
g c. Fahri doktora yerdi

a.3

durumda tutumu ailesince muhtara
bildirilir, bunun üzerine mahalle
imamı, muhtar ve ileri gelenler ilgiliyi mahalle odasına çağırarak döverler, adamın da mahkemeye başvurma hakkı olmazdı.
*t*

Ankara ilginç bir şehirdir.

Parası bol olanlar, bayramlarını
orada geçirmez…

Sayfıye beldelerine gider, yolda
kalırlar.

Ankara bize kalır.

Neye, nelere, kimlere mi?

Bakalım…

*t*

Orta yaşlıların sakal/arı genellikle “top sakal ” olurdu. 60 yaşından sonra ise bu sakallar hiç kestirilmeden bırakılırdı. Buna halk
arasında “gerdan süpürgesi” adı
verilirdi.

Sakal bırakma, gibi saç tıraşı da
Ankaralılar ‘ca özellik taşır. Eski

-ec~~s~r›~u~ mat’ı~.rw

g. zilan rahatlarglNetekim;

. ‘QÇQMRJE’“5EİİAM$H