100 Soruda Sosyalist Devlet

Gerçek Yayınevi, Ocak 1970